I ovog siječnja održano je prebrojavanje ptica vodarica na Vranskom jezeru, koje se provodi u sklopu međunarodne inicijative svjetske organizacije za zaštitu močvarnih područja Wetlands International.

Svake godine tijekom siječnja, od 1967. godine kada je inicijativa pokrenuta, brojni volonteri i ljubitelji ptica prebrojavaju ptice vodenih staništa diljem svijeta. Cilj ove međunarodne akcije je razumijevanje migracije ptica vodarica, njihove biologije i ekologije te ugroženosti vrsta i staništa. Kontinuirano praćenje i prikupljanje podataka temelj je za razumijevanje močvara i života u njoj te učinkovito upravljanje ovim osjetljivim ekosustavima. U prebrojavanje ptica sudjeluje više tisuća volontera, a u organizaciju brojanja su uključene organizacije civilnog društva, javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i obrazovne ustanove iz 143 zemlje svijeta.

U Hrvatskoj se vodarice redovito broje još od 1980-ih godina. Od tada je bilo uključeno više od 500 lokaliteta, a godišnje preko 100 sudionika-volontera. U 2020. godini u Hrvatskoj je prebrojano oko 180 000 ptica na 329 lokaliteta.

Stručna služba Parka prirode Vransko jezero je i ove godine sudjelovala u međunarodnom prebrojavanju zimujućih populacija vodarica. Prebrojano je više od 2500 ptica vodarica, od kojih najveći broj čine liske, galebovi, mali i veliki vranci, divlje patke, ćubasti i mali gnjurci. Zabilježeno je nekoliko jedinki utvi, crvenogrlog plijenora i jedan bukavac. Vransko jezero, kao jedna od posljednjih mediteranskih močvara te jedno od pet RAMSARSKIH područja u Hrvatskoj važno je mjesto za zimujuće populacije ptica koje tijekom zime ovdje pronalaze sigurno utočište i hranu.

Zimsko prebrojavanje se radi tijekom siječnja jer je najhladniji mjesec u godini te su do tada sve ptice stigle na svoja zimovališta, a još nije započela proljetna seoba. Ptice vodarice su jedna od najugroženijih skupina ptica, prvenstveno zbog ugroženosti močvarnih staništa uz koja su vezana. Siječanjskim prebrojavanjem nastoji se zabilježiti reprezentativni dio populacije svake vrste, a uspoređivanjem brojnosti iz prethodnih godina procjenjuje se status populacija i planira zaštita najugroženijih vrsta i njihovih staništa. Uočeno je da se porastom temperature smanjuje populacija ptica vodarica proporcionalno sa smanjenjem geografske širine (prema ekvatoru). U Hrvatskoj se također broj ptica na zimovanju smanjuje sa sve toplijim zimama.

Ovogodišnji IWC je 56. po redu, službeno se održao 15. i 16. siječnja kada je većina ptica vodarica prebrojana. Aktivnosti prebrojavanja će se provoditi cijeli siječanj. Organizatori IWC-a u Hrvatskoj su nacionalni koordinator Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode, te regionalni koordinatori Udruga Biom i Udruga Zeus, a brinu se o provedbi zimskog prebrojavanja te o rezultatima izvještavaju europske koordinatore.