Sveučilište u Zadru traži unutrašnjeg revizora i kućnog majstora. Natječaj je objavljen danas s rokom prijave od osam dana.

Sveučilište kao državna institucija morala je već imati unutrašnjeg revizora koji nadzire plan i izvršenje proračuna. Polovicom prosinca na Sveučilištu je usvojen plan ukupnih prihoda od 168,6 milijuna kuna, troškova od 172,9, a prenesenih 30 milijuna kuna koje se nisu uspjele potrošiti u 2021. godini. Plan potpisuje rektorica Sveučilišta, Dijana Vican, a usvojio ga je Senat.

Lani je financijski plan bio "težak" 260 milijuna, a projekcija plana za 2022. godinu bila je 183 milijuna kuna.

Za stalno radno mjesto unutrašnjeg revizora traži se diploma isključivo ekonomskog obrazovanja, pet godina radnog iskustva od kojih barem tri moraju biti na revizorskim poslovima.

I posao kućnog majstora je za stalno, ali natječaj je ponovljen. Za to radno mjesto potrebna je srednja stručna sprema i godina dana radnog iskustva.

Za oba radna mjesta važi pravo prednosti pozivanja na Zakon o braniteljima.