Grad Zadar nastavlja s prodajom zemljišta u svom vlasništvu.

Danas je objavljen natječaj, koji je najčešće pripremljen na osnovu interesa potencijalnog kupca za prodaju 1/8 dijela čestice zemlje 5659/2 k.o. Zadar, ukupne površine 1248 metara četvornih.

Početna cijena za tako veliku površinu je 250.000 kuna. Prema zemljišniku, Grad Zadar je 2016. godine na dio te parcele u Arbanasima upisao se kao nositelj prava na nerazvrstanu cestu, umanjenu za 52 kvadrata koja su sad na prodaji.

Parcela koja je na prodaji vodi se kao oranica, naravno, u građevinskoj zoni. Dio susjeda upisan je s adresom Ulica Vlatka Mačeka.

Rok prijave na natječaj je osam dana.