Državno sudbeno vijeće na jednoj je sjednici izreklo tri stegovne kazne za suce Općinskog suda u Zadru.

Najgore je prošao bivši predsjednik suda Željko Rogić koji je zaradio najtežu stegovnu kaznu - razrješenje od dužnosti!

- Željko Rogić, sudac Općinskog suda u Zadru, stegovno je odgovoran što je počinio stegovna djela neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1. u vezi članka 62. stavak 3. točka 1. i 3., stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točke 1., stegovno djelo nepostupanja po odluci donesenoj u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku iz članka 62. stavak 2. točke 2., stegovno djelo nanošenja štete ugledu suda ili sudačke dužnosti na drugi način iz članka 62. stavak 2. točka 6. Zakona o Državnom sudbenom vijeću pa mu je na temelju članka 63. stavak 1. točka 5. izrečena stegovna kazna razrješenje od dužnosti, priopćili su iz DSV-a. Protiv njihove odluke Rogić ima pravo žalbe koja odgađa izvršenje odluke, a suspenzija mu je produljena za daljnja tri mjeseca, računajući od 4. veljače.

Dvojica njegovih kolega s Općinskog suda u Zadru, Neven Troskot i Vjenceslav Oštarić, dobili su ukor zbog neurednog obnašanja sudačke dužnosti. Na telefonskoj sjednici donesena je i odluka o novom produljenju suspenzije za Antoniju Božinu, sutkinju Općinskog suda u Zadru koja je osumnjičena za počinjenje kaznenih djela primanja i davanja mita te zlouporabe položaja i ovlasti.