Demografski kolaps u Zadru prati stambeni bum, pokazuju nedavno prezentirani rezultati popisa za 2021. godinu. U 10 godina Zadar je izgubio oko pet tisuća stanovnika, ali je zato oko tri tisuće više stanova. U 2021. godini popisano je 44.180 stambenih jedinica, od čega se za stalno stanovanje koristi 38.133 jedinice, što je u raskoraku s brojem kućanstava, odnosno 26.645 obitelji.

Prije 10 godina u Zadru su prijavljena 41.103 stana, što znači da ih je godišnje u prosjeku građeno tristotinjak. Oni naravno nisu građeni za nove obitelji, jer je ih se stalno koristilo oko 36 tisuća, odnosno 2.000 manje nego 2011. godine, dok ih je tada stalno nastanjenih bilo 27.153, petstotinjak više nego prošle godine.

Zanimljiv je i odnos broja stanovnika i stanova za stalno stanovanje, pogotovo na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru. U Zapuntelu je na 45 stanovnika registrirano 90 stanova za stalno korištenje, u Molatu 146 stanova na 90 stanovnika, na Premudi 86 stanova za 61 stanovnika, slično je i u Brguljama, Istu, Olibu... Ovaj "virus" zahvatio je i Petrčane, u kojemu je na 565 stanovnika registrirano čak 514 stanova za stalno stanovanje, ali je živih ljudi bilo 36 manje.

U samom gradu Zadru broj stanovnika je pao sa 71.471 na 67.349. U gradskom prstenu bilo je onih koji su i rasli - najviše u Crnome, koje je poraslo za 89 stanovnika, ali i na otoku Silbi u kojoj je 2021. godine živjelo 348 stanovnika, 56 više nego prije 10 godina. Mali rast imaju Brgulje, Zapuntel i Babindub, dok su negativni rekorderi Rava, koja je sa 117 pala na 70 stanovnika, te Veli Iž sa 400 na 327.