U novu godinu Grad Biograd na Moru, koji danas slavi svoj dan, ušao je s tri mjere za pomoć gospodarstvu pogođenom epidemijom koronavirusa.

Za 20% umanjuje se iznos zakupnine za korištenje javnih površina i korištenje javnih površina za terase, iznos zakupnine poslovnih prostora te iznos naknade za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru.

Umanjenje će se izvršiti po zahtjevu korisnika koji obrasce za prijavu mogu pronaći na mrežnim stranicama gradske uprave.