Iz Zadarske županije najavili su kako će u petak predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Zadar i tvrtke Becton, Dickinson and Company potpisati Ugovor o suradnji kojim će Služba za mikrobiologiju i parazitologiju postati "BD referentni centar za dijagnostička rješenja za jugoistočnu Europu".

Tvrtka Becton, Dickinson and Company jedna je od vodećih svjetskih kompanija na području medicinske tehnologije, a ovaj Ugovor plod je dugogodišnje partnerske suradnje pri čemu su se koristili najsuvremeniji analizatori i dijagnostičke metode. Potvrda dobrog rada stigla je nakon provedene evaluacije laboratorija za molekularnu dijagnostiku od strane tvrtke BD. U prilog odabira Službe za mikrobiologiju je svakako i činjenica da osim dobrih uvjeta rada i kompetentnog osoblja Služba već dulji niz godina posjeduje i akreditaciju prema ISO normi 15189.

Vrijednost ovog Ugovora je i u tome što će svi zainteresirani laboratoriji ovog dijela Europe moći doći na detaljnu edukaciju u Zadar gdje će im biti demonstrirana najsuvremenija BD rješenja čime će Zavod dati značajan i nemjerljiv regionalni doprinos u promociji znanja, multidisciplinarne i multiinstitucionalne suradnje te dijagnostičke izvrsnosti.

Tvrtka BD otvorila je svoju podružnicu za jugoistočnu Europu u Zagrebu te je prepoznala zadarski laboratorij kao mogućeg partnera i nakon provedene evaluacije ponudila je novi uređaj Zavodu za javno zdravstvo Zadar na korištenje.

U skladu sa težnjom da se prate trendovi suvremene dijagnostike Služba je tijekom 2021. godine započela sa pripremama unaprjeđenja mikrobiološke dijagnostike Humanog papilomavirusa visokog rizika (hr HPV). S tim u vezi Uprava Službe odlučila uvesti PCR metodu za dijagnostiku HPV te je utvrdila da je najbolje rješenje koje trenutno postoji na tržištu potpuno automatizirani sustav za izolaciju, umnažanje i detekciju DNA ovog virusa sustav tvrtke BD.

Sustav BD VIPER LT je instaliran u Službi u listopadu 2021. godine. Sustav je dizajniran na način kako bi laboratoriju omogućio vrlo pouzdano, precizno i brzo ispitivanje uzoraka na jednoj automatiziranoj platformi, koja je jednostavna za korištenje i na kojoj su rezultati iznimno pouzdani i točni jer je smanjena mogućnost ljudske pogreške kao i unakrsne kontaminacije uzoraka i reaktivnosti s niskorizičnim tipovima HPV-a, a što je omogućeno integriranom ekstrakcijom, amplifikacijom i detekcijom nukleinskih kiselina. Ovaj uređaj istovremeno obrađuje do 30 HPV uzoraka po ciklusu, što znači da u smjeni od 8 sati obradi do 90 HPV uzoraka.

Ovom metodom se provodi kvalitativna detekcija DNA 14 visokorizičnih genotipova HPV (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66 i 68) pri čemu se istovremeno omogućava pojedinačnu genotipizaciju za 6 visokorizičnih tipova (HPV 16,18,31,45,51 i 52) a preostalih 8 genotipova svrstava u tri skupine (33/58, 35/39/68 i 56/59/66).

Dobiveni rezultati s proširenim informacijama o genotipizaciji su pouzdan temelj liječnicima za procjenu rizika za svakog pacijenta i donošenje odluka o daljnjem praćenju, što je neprocjenjiv doprinos u borbi protiv nastanka i širenja zloćudne bolesti.

Ovo je jedini test za HPV na svijetu koji je odobrila FDA i koji pojedinačno prikazuje genotip 45 koji uzrokuje 12% adenokarcinoma vrata maternice i može biti jednako visokorizičan kao i genotip 18.

Ovaj test je jedan od dva trenutno dobrena testa od FDA za primarni skrining i kompatibilan je sa svim skrinig paradigmama koje se trenutno preporučaju u SAD-u.