U Velikoj vijećnici Grada Zadra gradonačelnik Branko Dukić potpisao je danas ugovore kojima započinju radovi na izgradnji komunalne infrastrukture Poduzetničke zone Crno. Istovremeno će se graditi i dio ceste u dužini od 300-tinjak metara do ulaza u Zonu.

- Nakon dugog niza godina planiranja izgradnje, osigurali smo EU sredstva kroz ITU mehanizam u ukupnom iznosu od 35,3 milijuna kuna kojim započinjemo sa prvom fazom izgradnje komunalne infrastrukture Poduzetničke zone Crno. To je prvi korak u realizaciji jednog od najznačajnijih gospodarskih strateških projekata Grada Zadra koji ima za cilj potpunu gospodarsku afirmaciju Zadra i Zadarske županije. Izgradnjom zone Crno ulažemo u potpuno novu poduzetničku infrastrukturu kako bi se privukla ulaganja i stvarale mogućnosti za razvoj i širenje poslovanja poduzetništva te otvaranje novih radnih mjesta. Danas ovim ugovorima počinje ona faza razvoja projekta u kojem će napredak biti vidljiv iz dana u dan, rekao je Dukić.

Pročelnik Darko Kasap predstavio je projekt izgradnje pristupne ceste, odnosno 2. faze izgradnje od odvojka za novo gradsko groblje do ulaza u Zonu Crno. Duljina ceste je 315 m, odabrani izvođač radova je Sarađen d.o.o., a izlicitirana cijena radova iznosi 4.662.842,44 kn s PDV-om.

Prva faza od rotora u Gospodarskoj zoni Murvica jug do odvojka za novo gradsko groblje je već izgrađena, zajedno s upojnim bunarom i pročišćivačem otpadnih voda za cijelu duljinu pristupne ceste. Vrijednost tih izvedenih radova je 3.829.089,04 kn s PDV-om, a izvođač je bila tvrtka Diklogradnja d.o.o. Također su završeni radovi i na pristupnoj cesti koja povezuje groblje sa pristupnom cestom za Zonu Crno u duljini od 221 m, sa svom popratnom infrastrukturom (vodovod, javna rasvjeta, oborinska i fekalna odvodnja, DTK). Vrijednost tih radova, koje je izvela tvrtka Cestogradnja d.o.o. je 2.964.040,88 kn.

Nakon toga, pročelnik Ante Ćurković predstavio je faze izgradnje same Zone Crno. Ovim ugovorom započinju radovi na izgradnji prve faze komunalne infrastrukture poslovne zone Crno. Vrijednost radova je 25.620.284,50 kn s PDV-om, izvođač radova je Strabag d.o.o.. Rok za izvođenje radova je 9 mjeseci od uvođenja u posao, te je očekivani rok završetka u studenom 2022.

Područje obuhvata cjelokupne zone iznosi 400 ha, urbanističkim planom uređenja utvrđen je etapni program gradnje u tri etape. Ovim projektom obuhvaća se izvođenje faze A1 - etape E1, ukupne površine 41.521.21 m2, aktiviranje 5 „kazeta" zone ukupne površine 243.824,36 m2. Namijenjena je potencijalnim investitorima koji žele pokrenuti svoje poslovanje u zoni.

Ovim projektom će se izraditi cesta, oborinska kanalizacijska mreža s pripadajućim građevinama odvodnje, vodovodna mreža, elektroenergetska mreža, mreža kabelske kanalizacije (DTK), fekalna kanalizacijska mreža, javna rasvjeta, hortikulturno uređenje javnih zelenih površina duž koridora cestovne mreže.