Unutar mjere 3. »Skraćivanje lanca opskrbe, plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture te jačanje pozicije lokalnog ribarskog sektora« iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014.-2020. LAGUR Plodovi mora, Općini Kali odobrena su sredstva za projekt „Nabava i postavljanje montažne ribarnice u Općini Kali" u ukupnom iznosu od 294.983,66 kuna.

Odobrena sredstva namijenjena su za nabavu montažnog kioska za prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture. Također, promotivnim aktivnostima poput održavanja edukativnih aktivnosti, izrade edukativnih brošura i podjelom promotivnog materijala podići će se svijest žitelja Općine Kali o važnosti očuvanja tradicije ribarskih proizvoda i važnosti konzumacije lokalnih ribarskih proizvoda.

Agencija ZADRA NOVA kao regionalni koordinator pružila je svoju stručnu pomoć Općini Kali u pripremi projekta. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme i provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.