Krajem listopada gradonačelnik Branko Dukić potpisao je dodatak sporazuma između Grada Zadra i Krekić avangarda za dodatno financiranje radova na rekonstrukciji Providurove palače.

Tim, 12. po redu dodatkom, Grad se obavezao Krekiću platiti još 3.852.542,03 kuna bez PDV-a odnosno 4.815.667,53 kuna s PDV-om.

Gradonačelnik Branko Dukić je sa Sinišom Krekićem 2019. godine potpisao ugovor na iznos s PDV-om od 45.466.586,79 milijuna kuna, od čega je 37 milijuna kuna odobreno iz EU financiranja projekta Zadar baštini. Rok dovršetka je bio 14 mjeseci. Međutim, kako je premašen rok tako i iznos početnog ugovora za 14 milijuna kuna. Radi se o vrlo zahtjevnoj  rekonstrukciji. Providurova je bila neistražena, puna iznenađenja za sve što se u njoj radilo: od čišćenja zgrade od stvari i prašine koju su kroz posljednjih pola stoljeća ostavili brojni korisnici do arhitektonske moderne intervencije u statiku građevinskog zdanja iz 17. stoljeća.

Kroz cijeli taj proces prolazio je pročelnik Ante Ćurković, u početku sa Šimom Erlićem prije nego je otišao u Zagreb iz Odjela za EU fondove koji je nositelj tog EU projekta čiji je završetak službeno u lipnju ove godine.

Pročelnik Ćurković je na novinarski upit ispisao i obrazloženje za sve dodatne radove koji će se pokriti iz rezervnih izvora financiranja: od Fonda za sufinanciranje, Ministarstva kulture i medija RH, preraspodjelama unutar projektnih elemenata proračuna projekta ZADAR BAŠTINI te iz proračuna Grada Zadra.

Krekić Avanard je obavezan i zamijeniti dio kamenih ploča na Poljani Šime Budinića i Trgu Petra Zoranića, uništenih dok je tamo bilo gradilište.

Zbog dodatnih unutrašnjih radova, mijenjala i građevinska dozvola. Cjelokupan projekt podložan je reviziji kontrolnih službi EU financiranja, kojim su također predočeni radovi koji nisu bili predviđeni troškovnikom:

- Potreba za izvođenjem arheoloških radova u puno većem opsegu od onoga što je planirano. Umjesto 3-4 sonde izvedeno je skoro kompletno istraživanje prizemlja što je na pojedinim mjestima značilo iskopavanje prostorija do dubine od gotovo 2 m. Pored arheološke obrade to je iziskivalo i naknadne zemljane radove, nasipavanja, zbijanja i sl. Svi iskopi su rađeni ručno u slojevima što poskupljuje i produžuje radove.

- Zamjena međukatne konstrukcije u puno većem opsegu u odnosu na planirano nakon što se dobio uvid u stvarno stanje. Cijela Providurova palača je bila djelomično naseljena a ostatak je bio doslovno nepristupačan. Budući da cijela kuća iz objektivnih razloga nije mogla biti konzervatorski i građevinski istražena, prije ugovaranja se pristupilo ispitivanju podnih konstrukcije i nosivosti zidova. Istraživalo se i postojanje mogućih zidnih oslika. Na osnovi ovih istražnih radova dobivena je stjecajem okolnosti nerealna slika stanja stropnih konstrukcija, drvenih grednika, koje su bile u drastično lošijem stanju nego što su pokazale izrađene sonde. Ista stvar je i s oslicima koji su otkriveni tek tijekom izvođenja radova.

- Sanacija i sprezanje međukatnih konstrukcija temeljem naloga projektanta konstrukcije. To je velikim dijelom posljedica lošeg stanja drvenih grednika ili problema njihovih dimenzija. Sprezanjem se moralo poboljšati njihova statička svojstva.

- Dodatni radovi na duploj međukatnoj konstrukciji u dvoranama sa oslicima
Budući da istražne sonde nisu pokazale postojanje oslika u svim prostorijama projektom je planirana izvedba spuštenog stropa, pa i u glavnoj dvorani na 1. katu. Budući tu postoje zidni oslici očekivalo se i njihovo postojanje na stropu pa je postojeći strop „premošten" dodatnom podnom konstrukcijom da se izbjegne destrukcija stropa. Ovo su bili vrlo otežani radovi pod nadzorom Konzervatorskog odjela.

- Dodatni radovi i povećanje količina na čeličnoj konstrukciji temeljem radioničkih nacrta i zahtjeva projektanta konstrukcije. Konstrukteri su sudjelovali pri izradi radioničke dokumentacije čelične konstrukcije. Dodatna količina čelika je najviše nastala dodavanjem spojnih ploča i vijaka budući se konstrukcija morala izvoditi u dijelovima radi moguće montaže na licu mjesta.

- Otkrivanje oslika u fazi izvođenja radova značajno je utjecalo na izmjenu projekta i dodatne radove budući je trebalo napraviti izmjene u kondicioniranju prostora u kojima se nalaze oslici. Sva instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije prostora se morala s pozicije spuštenog stropa dvorane na 1. katu premjestiti u spušteni strop prizemlja što je znatno otežalo i poskupilo izvedbu.

- Dodatan trošak za pripremne radove za restauratorske i konzervatorske zahvate koji se nije mogao predvidjeti.

- Dodatni strojarski radovi usred izmjene i usklađenja projekta uz problem dvorane na 1. katu, ubacivanje dodatne klima komore, promjene trasa kanala i cijevi grijanja i hlađenja radi problema proboja pojedinih mikrolokacija. Problemi pri spajanju na 1. fazu koja se izvela u prvoj etapi tj. Kneževom palačom.

- Dodani elektromonterski radovi usred izmjene i usklađenja projekta
Dodatni radovi na trasi elektroinstalacija uslijed veze s trafostanicom koji prolaze prostorom Vodovoda kao i kroz postojeće bunkere u prizemlju objekta. Dio naknadnih radova na trasi elektrovodova se odnosi na izvedbu podzemnih kanala koji su, radi usklađenja s ostalim radovima, trebali omogućiti naknadno provlačenje kablova.

- Dodatni radovi na erkeru i dodatni bravarski radovi uslijed izmjene i usklađenja projekta. Postojanje izuzetne čelične konstrukcije tzv. erkera je bila potpuna nepoznanica. Početkom rušenja erkera ispostavilo se da je potrebno sačuvati ovaj jedinstveni konstrukt, zahtjev konzervatora, pa je i njegova obrada i nadogradnja rampe za invalide inicirala dodatne troškove. Svi radovi od otucanja žbuke do naknadne fine obrade čelične konstrukcije spajane zakovicama, kao i dogradnje čelične rampe za invalide.