Splitski Urbanex odavno posluje s Gradom Zadrom izrađujući studije i planova, a najnoviji angažman su dobili za konzultantske usluge izrade Plana razvoja Grada Zadra za razdoblje 2021. - 2027. i Provedbenog programa. U listopadu im je s pozicije intelektualne usluge određen iznos od 129. tisuća kuna što je PDV-om, 161.250.

Odjel za EU fondove je nositelj izrade tog plana za što će Urbanex biti konzultanti. Oni su i 2016. godine bili izrađivači Strategije urbanog razvoja Grada Zadra koja nam je bila polazište za novi ITU koji će imati 22 područja za EU financiranje, ističe pročelnik Ante Ćurković podsjećajući kako je Grad Zadar u tom razdoblju profitirao sa strateški planiranim projekatima.

Mi smo maksimalno iskoristili ITU sa 173 milijuna kuna. Toliko je ugovorenih projekata čiji je rok završetka krajem 2023. godine.

Do tada će biti završena obnova kompleksa sv. Nikole, obnova Tehničke škole, izgradnja novog Poduzetničkog inkubatora, Centra za mlade a već su završeni projekti Zadar baštini: Providurova i Kneževa, obnovljen je Muraj ..., nabraja Ćurković.
U razdoblju od pet, šest godina, Zadar je riješio crne rupe koje su bile godinama gradsko ruglo, to je neosporno i za to sve zasluge i najviše truda idu na adresu Odjela za EU fondove.