Grad Zadar već godinama spomeničku rentu koju plaćaju pravne osobe koje posluju u povijesnoj jezgri preusmjeravaju u EU projekte.

Tako će biti i u 2022. godini s milijunom kuna od te rente koja je namijenjena za održavanje baštine a time i standarda vlasnika ili korisnika nekretnina.

Prema odluci s Gradskog vijeća, za obnovu i uređenje Providurove palače bit će raspoređeno 350 tisuća kuna, a za opremanje kulturnih objekata iznos od 650 tisuća kuna.
Spomenička renta dana je na korištenje Odjelu za kulturu te Odjelu za EU fondove.