Sveučilište u Zadru čija rektorica Dijana Vican godinama ističe kako imaju zabranu zapošljavanja, objavilo je natječaj za novo radno mjesto - voditelja sportskog dijagnostičkog centra. Tako piše u Narodnim novinama, gdje je jučer objavljen natječaj s rokom prijave od osam dana.

Bit će to javni službenik na položaju I. vrste - voditelj ostalih ustrojbenih jedinica, a posao je za stalno .

Uvjeti za natječaj, kojem je rok prijava 8 dana, su - diploma studija kineziologije i najmanje dvije godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Svojedobno je u sveučilišnoj upravi bila ideja i plan za osnivanje studija kineziologije. Umjesto toga u ožujku prošle godine, potpisan je sporazum Sveučilište u Zadru i Sportskog centar Višnjik o suradnji osnivanja i razvoja Centra za dijagnostiku sportaša.

Sjedište tog Centra predviđeno je unutar samog prostora SC Višnjik. Centar je planiran na katu iznad novog vrtića koji će biti završen za dva mjesta. Sveučilište ima obavezu opremanja tog prostora, doznajemo od direktora SC Višnjik, Denisa Karlovića.

Projektom se predviđa da će Centar sa znanstvenog aspekta analizirati i postavljati dijagnostiku sportaša i njihovog psiho-fizičkog stanja u različitim fazama, provoditi dijagnostičke postupke u sklopu osnovanog Centra s ciljem utvrđivanja početnog stanja sportaša (djece, rekreativaca i vrhunskih sportaša) vrednovanja postignutih efekata u pojedinim ciklusima sportske pripreme, te djelovati u planiranju i programiranju daljeg tijeka trenažnog procesa, kao i u provođenju testiranja kojima se dobiva uvid u stanje morfološke, motoričke i funkcionalne komponente treniranosti sportaša i sportske ekipe, navedeno je u sporazumu.

Natječajem za zapošljavanje voditelja oživotvoren je tek prvi korak prema uspostavljanju Centra za sportsku dijagnostiku u središtu sportskog života Zadra.

Na Sveučilištu postoji Centar za tjelovježbu i studentski sport kojeg godinama vodi dr. sci Gordana Ivković uz koju su zaposleni dr. sci Tonći Jerak te mr.sc. Dajana Jašić.