Potpisom ugovor s dubrovačkim Tramesom za nadzor, stvoreni su svi uvjeti za početak radova projektiranje i građenje širokopojasne mreže u NGA bijelim područjima Općina Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja.

Oni su sudionici kapitalnog projekta od 51.257.449 kuna kojeg EU fondovi sufinanciraju sa 75 posto. Rok za uspostavu elektroničke komunikacijske mreže sljedeće generacije u tom jedinstvenom projektu je završetak 2023. godine.

Trames je izabran za stručni nadzor s ponudom od 280 tisuća kuna na natječaj kojeg je provela Općina Sukošan. Procijenjena vrijednost usluge bila je 417.043 kune. Dobivene su tri ponude s većim iznosom, a jedna je eliminirana jer nije imala valjanu dokumentaciju. Trames sada može uvesti u posao izabrane izvođače radova.

Na natječaj općine Sukošan procijenjene vrijednosti 35.200.000 kuna stigla je samo jedna ponuda.

Natječaj otvoren u travnju bio je zaustavljen u svibnju odlukom Državne komisije za kontrolu javne nabave. U kolovozu je izabran izvođač radova: Konektor iz Sukošana u zajednici s ljubljanskim GVO s ponudom od 33.6 milijuna kuna.

U opisu njihovog posla je projektiranja elektroničke komunikacijske mreže, radovi građenja elektroničke komunikacijske mreže te isporuka robe za elektroničku komunikacijsku mrežu, kao i prateće geodetske usluge pri gradnji te dovođenje elektroničke komunikacijske mreže u operativni status uz pribavljanje svih potrebnih suglasnosti, dozvola, atesta/certifikata i rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Prilikom potpisivanja ugovora u rujnu, rečeno je kako će svjetlovodna mreža ostati u trajnom vlasništvu općina Sukošan, Sv. Filip i Jakov, Škabrnja i Galovac.

S njom će upravljati Kotar net d.o.o. u osnivanju četiriju općina. 

- Mi ćemo biti vlasnici mreže, a ne operateri, što će lokalnim jedinicama u navedenom projektu dugoročno osiguravati značajne prihode, izjavio je tada načelnik Martinac do kojeg jutros nismo mogli doći starom mrežom.