Od 1. siječnja na snagu je stupio Kolektivni ugovor Zadarske županije i Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, kojim se se utvrđuju prava i obveze iz službenika i namještenika u upravnim tijelima Zadarske županije.

Puno radno vrijeme je 40 sati tjedno raspoređeno na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka, osim u iznimnim okolnostima. Djelatnik koji radi najmanje šest sati dnevno ima svakoga radnog dana pravo na odmor od 30 minuta, a između dva uzastopna radna dana ima pravo na dnevni odmor od najmanje 12 sati neprekidno. Djelatnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana te je ništetan sporazum o odricanju od prava na godišnji odmor ili o isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora.

Županija svakom djelatniku isplaćuje naknadu za godišnji odmor (regres) u iznosu od 2.000 kuna te mjesečnu naknadu za troškove prehrane od 300 kuna. Svakom djelatniku pripada pravo na dar u povodu božićnih blagdana za dijete do 15 godina i božićnica od 1.000 kuna. Plaća se isplaćuje unatrag jedanput mjesečno za protekli mjesec, a najkasnije do 15. u mjesecu. Od jedne do druge isplate plaće ne smije proći više od 35 dana. Osnovna plaća uvećat će se za svaki sat rada za rad noću 40%, za prekovremeni rad i rad blagdanima 50%, za rad nedjeljom 35% itd.

Djelatnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla pod uvjetom da je udaljenost od njegove adrese mjesta stanovanja do adrese mjesta rada najmanje dva kilometra. Udaljenost između adrese mjesta stanovanja i adrese mjesta rada utvrđuje se prema planeru Hrvatskog autokluba na temelju kartografske podloge Google Maps i to kao najkraća automobilska ruta s asfaltom.

Djelatniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na otpremninu u visini 10 proračunskih osnovica, a jednu proračunsku osnovicu pomoći (3.326 kuna) ima pravo u slučaju smrti supružnika, djeteta i roditelja, bolovanja dužeg od 90 dana itd. U slučaju smrti djelatnika, njegova djeca ili član obitelji ima pravo na pomoć u visini iznosa otpremnine prigodom odlaska u mirovinu i troškova pogreba. Svi djelatnici imaju najmanje jednom u dvije godine pravo na sistematski pregled o trošku poslodavca.

Zabranjeno je uznemiravanje i spolno uznemiravanje djelatnika. Ponašanje kojim se narušava dostojanstvo osobe djelatnika uključuje ogovaranje, širenje glasina ili kleveta, uvrede, prijetnje, psovke i omalovažavanje, seksističko ponašanje kojim se osobe drugog spola ili spolnog opredjeljenja nazivaju društveno neprimjerenim izrazima s ciljem isticanja njihovih spolnih obilježja ili spolnog opredjeljenja, itd.