Kao što je najavio, zadarski ginekolog dr. Domagoj Krpina preselio je ambulantu iz Doma zdravlja u prizemlje svoje kuće na Novom Bokanjcu.

Tako je dr. Krpina našao optimalno rješenje za razliku od svojih kolega ginekologa kojima sada daje moralnu potporu u izražavanju argumentiranog protivljenja preseljenja u Polikliniku u prostor koji ne ispunjava minimalni standard za ginekološku službu. Tamo će zajedničku čekaonicu dijeliti s roditeljima i djecom susjednih ambulanti u Poliklinici.

Dr. Krpina je pri samoj najavi preseljenja tražio informacije o veličini i uvjetima za nove ambulante. O tome tada nisu bili obaviješteni od strane ravnateljice Doma zdravlja, dr. Renate Bek.

Projekt izrađen u arhitektonskom uredu RENE, mogao se vidjeti u natječajnoj dokumentaciji, ali već je bilo kasno za sve.

- Ja sam se preselio, a moje kolege nažalost čeka preseljenje u prostor koji nije adekvatan. Na vrijeme sam se maknuo iz te priče i za moju ambulantu na adresi u Ulica Željka Markovića 6, dobio suglasnost komisije Ministarstva zdravlja da su promjena lokacije i uvjeti prostora u skladu s Pravilnikom, rekao je Krpina.

Dr. Krpina je  nakon resornog ministarstva suglasnost dobio od skupštine Zadarske županije u srpnju ove godine. Uložio je svoj novac u uređenje prostora u novoizgrađenom objektu za koji je izdana uporabna dozvola te odgovara potrebnim standardima ginekološke ordinacije. Kupio je svoju opremu. 

- Evo UZV uređaj koji sad gledam. To je moj, vlastiti, pohvalio se dr. Krpina. 

On sa statusom privatnika koji je zamijenio dosadašnji model koncesije neće za razliku od njegovih kolega, morati plaćati najam prostora te korištenja UZV uređaja. Do sada je za ambulantu koju je dijelio s dr. Suzanom Perinčić, najam prostora bio 6000 kuna mjesečno. Od Doma zdravlja ostaje mu isti broj telefona te smjene u kojima radi.

Ponosan je dr. Krpina i na pristup s parkiralištem preseljenoj ambulanti na lokaciji koja do sad nije bila pokrivena uslugom primarne zaštite žena. Makar, dr. Domagoj Krpina na listi HZZO-a ima broj upisanih žena koji je odavno iznad standarda. Ali to je stari problem sustava primarne zaštite žena.