Informacija o prelasku Hitne medicinske pomoći u prostor Poliklinike još nije došla do svih žitelja Zadra, pogotovo onih koji ne čitaju internetske portale.

Doživejli su to neupućeni građani ovih blagdanskih dana, obilazeći staru lokaciju. Tražeći žurnu pomoć za svoju potrebe, na poznatoj adresi je nisu našli a niti ih je itko imao uputiti na novu adresu u Poliklinici. U nekadašnjoj čekaonici skinuti natpis sugerira da se tu više nema što tražiti. I to od 7. prosinca od kada je službe Hitne pomoći pri toj županijskoj ustanovi preselila na Relju.

Preseljenje se doduše usputno spominje u obavijesti o zaključavanju vrata zgrade, koju još uvijek koriste ginekolozi i stomatolozi. Dok je u njoj djelovala prijavno-dojavna službe Zavoda za hitnu medicinu, nije bilo potrebe da se ulazna vrata u zgradu zaključavaju. Međutim, sada se nakon završetka druge smjene zaključavaju vrata i sa sjeverne i sa zapadne strane.

U zgradi stare hitne još uvijek djeluje i dežurna pedijatrijska ambulanta vikendom.