Općinski sud u Zadru objavio je javni natječaj za prijem petoro zaposlenika na neodređeno radno vrijeme - troje sudskih zapisničara te po jednog sudskog savjetnika i višeg zemljišnoknjižnog referenta.

Kandidati za sudske zapisničare moraju imati srednju stručnu spremu upravne, ekonomske, birotehničke ili druge odgovarajuće struke, jednu godinu radnog iskustva te brzinu i točnost u prijepisu i diktatu. Za sudskog savjetnika uvjet je završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava te položen pravosudni ispit, a za zemljišnoknjižnog referenta preddiplomski ili stručni studij upravne, ekonomske ili geodetske struke.

Komisija koju će imenovati predsjednik Općinskog suda a utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te ih uputiti na testiranje i intervju.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno 6. siječnja.