Nakon neuspješnog donošenja proračuna a zatim i neuspješnog Zaključka o otklanjanju uočenih nedostatakam, gradski su vijećnici danas elektronskim glasanjem usvojili „Zaključak o izmjeni Zaključka o otklanjanju uočenih nedostataka u Proračunu za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. godinu". Time su otklonjene sve formalne nepravilnosti oko izvršenja proračuna i isplata proračunskim korisnicima u sljedećoj godini.

Naknadnom usporedbom rezultata glasanja o proračunu u sustavu elektronskog glasanja i fonogramskog zapisa spornog dijela 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Zadra, utvrđeno je kako redoslijed glasanja nije istovjetan u jednom i drugom izvoru. Amandman koji se odnosi na povećanje u iznosu od 500.000,00 kuna za unaprjeđenje komunalne infrastrukture na otocima, te smanjenje 500.000,00 kuna za redovno održavanje Kneževe palače, u sustavu elektronskog glasanja evidentiran kao da je usvojen, a u fonogramskom zapisu kao da nije usvojen.

Također amandman koji se odnosi na osiguranje sredstava za besplatne higijenske potrepštine u iznosu od 200.000 kuna te smanjenje od 200.000 kuna za materijalne rashode škola u sustavu elektronskog glasanja evidentiran je kao da je usvojen, a u fonogramskom zapisu kao da nije usvojen.

Stoga je danas Gradonačelnik izmijenio svoju Odluku o obustavi primjene općeg akta predstavničkog tijela od 28. prosinca 2021. godine te predložio Gradskom vijeću Grada Zadra izmjenu Zaključka o otklanjaju uočenih nedostataka.

Od ukupno 27 vijećnika petoro ih se nije odazvalo glasanju (Marjana Botić, Vito Dovranić, Drita Dunatov. Željko Krizman i Enio Meštrović), dvoje je bilo suzdržano (Ante Rubeša i Roko Tadin), dok je za bilo 20 vijećnika: vijećnici vladajuće koalicije, SDP-a i troje vijećnika s liste Enija Meštrovića (Adela Frank, Rino Rados i Anadia Kožul).