Nakon izbora ravnateljice Centar za pružanje usluga u zajednici, koji će djelovati u Centru Mocire, priprema se za otvaranje korisnicima. Objekt je opremljen potrebnim namještajem a u Narodnim novinama objavljen je javni natječaj za 11 radnih mjesta na neodređeno puno radno vrijeme.

Traže se: socijalni radnik, psiholog, logoped, edukacijski rehabilitator, tajnik/ca ustanove, voditelj računovodstva, administrativni referent, kućni majstor, spremačica, medicinska sestra/tehničar i njegovatelj/ica. Na sva radna mjesta mogu se ravnopravno javiti kandidati oba spola.

Socijalni radnik, psiholog, logoped i edukacijski rehabilitator moraju imati završen VSS ali i vozačku dozvolu B kategorije, tajnik VSS bez vozačke a voditelju računovodstva dovoljan je preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij iz područja ekonomije, svi s jednom godinom radnog iskustva. Administrativni referent, kućni majstor i medicinska sestra moraju imati srednju stručnu spremu, dok spremačica i njegovateljica mogu raditi i s osnovnoškolskim obrazovanjem. Kućni majstor treba imati položen ATK ispit za ložača ili kotlovničara, a njegovateljica tečaj za njegovatelje.

Prijave s potrebnom dokumentacijom, podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.