Predsjednik Županijskog ogranka SDP-a Jure Zubčić danas se na konferenciji za medije osvrnuo na proračune jedinica lokalne samouprave u Zadarskoj županiji, a posebice na proračun Zadarske županije, u koji nije ušao amandman o besplatnom obroku za sve učenike, a izostao je i najavljivani hospicij na Babindubu.

- Hospicij ni jednom kunom nije zastupljen u proračunu, pa je izgledno da ove godine neće biti stavljen niti kamen temeljac. U predizbornoj kampanji ministar Josip Aladrović je rekao da će hospicij biti u državnom proračunu, ali nema ga ni u njemu, naveo je Zubčić.

Upozorio je i kako se projekt gradnje dnevne bolnice OB Zadar popeo na 62,5 milijuna kuna, što će biti teško opravdati Europskoj uniji.

- U 2022. godini za ovu namjenu predviđeno je 30 milijuna kuna, čime se projekt preplaćuje za preko 12 milijuna, pa više ne košta 50 nego 62,5 milijuna kuna. Bolnica je u travnju pritom sklopila anekas ugovora s tvrtkom Solidum, za koju se već tada znalo da ide u stečaj, ali se to nije smjelo oglasiti u predizbornoj kampanji. Sedam mjeseci kasnije OB Zadar sklapa ugovor od 1,4 milijuna kuna, bez odoborenja Županijske skupštine i mimo javne nabave, pod opravdanjem hitnosti, za osiguranje građevine. Unatoč tome, natječaj za nastavak radova nije raspisan, a kako je prethodni trajao preko osam mjeseci, izgleda da ovaj novac služi jedino za konzerviranje dnevne bolnice, koju bismo tako mogli poput Poliklinike čekati 20 godina, rekao je Zubčić.

Izrazio je sumnju da će bolnica uskoro vidjeti linearni akcelerator, za koji je Sabina Glasovac podnijela amandman od 20 milijuna kuna u državnom proračunu, ali ga je Vlada odbila.

- Unatoč brojnim obećanjima, izgledno je da radovi teško da će i početi u naredne dvije godine, a samim time nećemo vidjeti ni linerani akcelerator, rekao je Zubčić.

Uvodno u konferenciju Zubčić je rekao da nastavlja s praksom nepozivanja medija u kojima se krše radnička prava ili su aktualne tužbe za mobing.

Proračuni Zadra, Preka, Gračaca, Vira...
Uz proračun Grada Zadra, o kojemu se najviše pisalo, Zubčić je spomenuo i proračune općina Preko, Gračac i Vir, kao i Zadarske županije, u čijoj je skupštini vijećnik.
U Gradu Zadru prošli su SDP-ovi amandmani o pomoći djeci u riziku od siromaštva, umirovljenicima, otocima, za energetsku učinkovitost, pomoć gospodarstvenicima i malim obrtnicima, a posebno je važan amandman o pokretanju projekta izgradnje garaže na Ravnicama, iako tamo postoje objektivni problemi jer je država vlasnik zemljišta. Zubčić žali što nije prihvaćen amandman o uvođenju građanskog odgoja, koji bi mlade educirao o politici, društvu, solidarnosti...
- Kao pozitivan primjer našeg djelovanja naveo bih Gračac, u kojemu smo uspjeli spriječiti štetnu odluku o razdvajanju komunalnog poduzeća u dvije radne jedinice, što je bio uvjet SDSS-a. Time bi se povećao broj radnika, ostvarili dodatni troškovi a ne bi se podigla razina komunalne usluge, rekao je Zubčić.
Ponovio je kritike vezane uz Općinu Preko, čiji su proračun prijavili Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju.