"Zaobilaznica zaobilaznice pameti, stupidan i smiješan projekt koji se ne može nazivati zaobilaznicom", samo je dio kritika koje je kod vijećnika Nezavisne liste Enia Meštrovića i Akcije mladih izazvao projekt izmještanja državne ceste 306 do D8 na području Bilog Briga u Zadru, u dužini dva i pol kilometra.

Iako zbog upitne procedure nije prošao zahtjev za privremenom obustavom tog projekta, on je na vidjelo iznio očito nezadovoljstvo dijela javnosti pa smo reakciju na ovakve tvrdnje zatražili od samog investitora, državne tvrtke Hrvatske ceste, čiji su prijašnji cestovni zahvati u Zadru, poput novog prometnog rješenja za Ulicu Nikole Šubića Zrinskog, također izazivali brojne kritike.

Iz njihovog odgovora jasno je kako ne planiraju obustaviti svoj novi projekt:

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, sukladno svim pozitivnim pravnim propisima, prilikom planiranja i provedbe projekata građenja, između ostalog, iste definira i sukladno uvjetima propisanim prostornim planom. Sukladno tome, a budući da je trasa predmetne ceste definirana važećim prostornim planom Grada Zadar, Hrvatske ceste d.o.o. dužne su postupati sukladnom odredbama istoga, poručuju iz HC-a.

Za kraju, ističu "kako je postojeća državna cesta DC306 na području grada preopterećena, te je izgradnja nove zaobilaznice svrsishodna i nužna".