Opća bolnica Zadar izvijestila je da će punkt za testiranje na SARS-CoV-2 (COVID-19 test) Opće bolnice Zadar raditi prema sljedećem rasporedu:

26.12.2021. (Sv. Stjepan) - termini testiranja: 7.30 / 10.30
31.12.2021. (Silvestrovo) - termini testiranja: 7.30 / 10.30 / 13.00 / 15.00 / 17.30
01.01.2022 (Nova godina) - ne radimo
06.01.2022 (Sv. Tri Kralja) - termini testiranja: 7.30 / 10.30

Sva testiranja vrše se i dalje na prostoru parkirališta na adresi Bože Peričića 5, na osobni zahtjev, uz plaćanje.