Vlasnik jednog zadarskog noćnog kluba morat će platiti naočale gostu kojemu je konobarica nenamjerno oborila naočale na pod, a on ih zbog gužve nije uspio spasiti te je morao kupiti nove. Sutkinja Katarina Dragičević dosudila je Zadraninu naknadu od 2.536,80 kuna uvećanu za kamate od 2016. godine te troškove parničnog postupka od 2.325 kuna.

Zadranin je u tužbi naveo kako je 4. lipnja 2016. u društvu prijatelja boravio u prostoru caffe bara te je došlo do fizičkog kontakta između njega i konobarice, koja je noseći u ruci tacnu, zapela za njega, uslijed čega su mu naočale pale na pod i razbile se. Pokušao ih je pronaći, ali neuspješno zbog velikog broja ljudi u lokalu i velike količine razbijenog stakla koji se nalazio na podu. O situaciji je obavijestio voditelja šanka, koji ga je uputio na direktora, ali mu je on odgovorio da ne namjerava odgovarati za nešto što je učinila njihova djelatnica te ako ima bilo kakvih potraživanja da se obrati toj djelatnici. Još jednom je pokušao riješiti nastali spor mirnim putem, ali je vlasnik kafića otklonio svaku mogućnost mirnog rješavanja spora.

Na sudu je pritom osporavao da je konobarica "zapela" za gosta. Svi konobari imaju izričiti naputak kako se trebaju ponašati u gužvi - moraju se ispričati ljudima kada prolaze između njih, pa tako da jednu ruku drže ispred sebe, a drugom rukom dodiruju ljude ispred sebe i ispričavaju se kako bi prošli. Također, djelatnik koji radi na održavanju inventara, sljedeći dan ujutro na šljunku gdje se nalazio stol našao je jednu čitavu leću koju je ostavio konobaru, a kasnije kada im je gost pokazao okvir za naočale koji vidjelo se da je iskrivljen na mjestu gdje sjedaju na nos, a ne slomljen, te da je druga leća čitava.

Međutim, tužiteljevi prijatelji koji su s njim bili u društvu uvjerljivo su posvjedočili kako se radilo o konobarici koja je nosila tacnu i bila uočljiva zbog visokog rasta, te da ju on nije mogao vidjeti jer mu je došla iza leđa. Nerealno je očekivati da je korekcijska leća koja je ispala iz okvira, a koji je potom ugazila konobarica, ostala neoštećena, navela je sutkinja, izrazivši sumnju da je ona uopće bila pronađena i ponuđena gostu. Zakon propisuje kako za štetu koju zaposlenik u radu ili u svezi s radom prouzroči trećoj osobi odgovara poslodavac, pa će zadarski kafić - noćni klub morati podmiriti štetu za naočale i troškove sudskog postupka.