Danas je izglasan jedan od najgorih proračuna u RH, javljaju iz SDP-a Zadarske županije.

Riječ je o proračunu Općine Preko koji je usvojen na jutros održanoj sjednici Općinskog vijeća.

- Kako su postupci nekih lokalnih šerifa često neopravdano izvan lupe javnosti osjećamo obveza da prenesemo što su sve vijećnici SDP-a razotkrili, navodi se u uvodu priopćenje kojeg prenosimo u cijelosti:

Prijedlog proračuna za 2022. godinu ne valja iz više razloga:

 • Anticipira podatke iz dokumenta koji tek treba biti usvojen jer je krajnje zanimljivim slaganjem dnevnog reda rebalans proračuna za 2021. tek 8. točka po redu.
 • Kao i svake godine, nerealan je i prenapuhan, rebalans će ga, kao i svake godine smanjiti barem za 10.000.000.00 kn, izgleda da je sastavljen reda radi, zato što se to zbog zakonskih rokova mora jer očito nije važno ima li ikakvo uporište u realnosti.
 • Proračunske stavke zasnivaju se na netočnim podacima jer se npr. 3.070.000.00 kn za održavanje komunalne infrastrukture financira iz 2.300.000. kn komunalnog naknade ( 3. točka dnevnog reda). Budući da to mogu samo mađioničari a pretpostavljamo da to načelnik Općine Preko nije, jasno je da ni proračun ne valja.
 • Za projektnu dokumentaciju kapitalnog projekta uređenja plaža u proračunu za 2022. predviđeno je 1.200.000. kn, na što se onda potrošilo 552.543,45 kn u 2021.g ? Koliko košta ta dokumentacija, hoćemo li i 2023. ponovo imat milijun i više u istu svrhu?
 • Proračunom se smanjuju sredstva za javne potrebe u sportu, socijala i kultura stagniraju a proračun raste. Moramo se zapitati čije to interese zastupa općine Preko, javne sigurno ne.

Prijedlog rebalansa proračuna posebna je priča, i bez pretjerivanja, teško da se u RH može naći gore sastavljen dokument ove vrste. Teško je nabrojati sve njegove nesuvislosti, manjkavosti i greške. Ovdje su samo neke:

 • Podaci iz tablica konfuzni su i netočni, u finalnoj tablici proračuna nije točan zbroj niti u jednoj koloni pa tako ni iznos rebalansa, - tablica navodi iznos od 7.694.948.96 kuna a zbroj po stavkama daje 24.611.109.00 kn, razlika je gotovo 17.000.000,00 kn (sic!) Ovih 7.694.948.96 kn prepisana je u Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o Planu razvojnih programa.
 • Mijenjani su podaci o planiranim iznosima po projektima za 2021. g pa se tako navodi da je za potporu poljoprivredi bilo predviđeno 20.000.00 kn ( u izvornom prijedlogu proračuna 70.000.00 kn) a za energetsku obnovu objekata 70.000.00 kn (u izvornom prijedlogu 300.000.00 kn), ni konačni iznos nije isti kao u izvorniku
 • Prihodi poslovanja smanjuju se za gotovo 10 milijuna kuna a rashodi poslovanja povećavaju (sic!) za preko 4 milijuna kuna, najviše rastu materijalni i ostali (nespecificirani) rashodi, svaki u iznosu većem od 30 %.
 • U oči upada golema stavka od 7.130.000,00 za održavanje zelenih površina ( stavka nije raščlanjena)
 • Dok se rashodi poslovanja povećavaju za preko 4 milijuna kuna, istodobno se ukidaju se stavke uređenja dječjih igrališta (100.000.00 kn) i sanacija opasnih mjesta ( 229.500.00 kn), Koji su prioriteti ovog proračuna i čije interese promovira?
 • Podaci iz pratećih dokumenata koji daju ulazne podatke za proračunske stavke potpuno su konfuzni i netočno zbrojeni, greška kod administrativnih pristojbi iznosi 70.000.00 kn a kod javnih potreba u kulturi 500.00 kn.
 • U Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o Planu razvojnih programa pogrešno je navedeno da Plan razvojnih programa za 2021.g iznosi 7.694.948.96 kn (Točka 13), što je posljedica pogrešno zbrojenih tablica rebalansa. Nevjerojatno je da to nitko od onih koji su na proračunu radili nije primijetio.
 • Sama činjenica da je ovakav rebalans proračuna stavljen na dnevni red sramota je i predstavlja teško podcjenjivanje općinskih vijećnika. Može li netko čiste savjesti glasovati za ovakav prijedlog, treba pitati one koji su ga podržali. Naša je dužnost ovakav dokument prijaviti državnoj reviziji kako bi utvrdila sve nepravilnosti.