Na završnoj konferenciji projekta Šjora za otok održanoj u COIN-u u Zadru predstavljeni su rezultati projekta koji će službeno završiti 15. siječnja 2022. godine.

LAG Mareta u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Zadar i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Zadar, 15. srpnja 2020. godine započeo je s provedbom projekta Šjora za otok koji je financiran u sklopu programa „Zaželi - Program zapošljavanja žena faza II". Projekt vrijedan 557.195,20 kn financiran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Projektne aktivnosti obuhvatile su edukaciju i zapošljavanje žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada s najviše završenom srednjom stručnom spremom, a koje su u evidenciji HZZ-a. Provedbom projekta omogućen je pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na otoke koji pripadaju LAG-u Mareta. Tako je razvijena mreža gerontodomaćica koje su od studenog 2020. do konca listopada 2021. godine brinule o starijim i nemoćnim osobama s Dugog otoka, Silbe, Iža i Zadra. 

Kako bi se osnažio i unaprijedio radni potencijal teže zapošljivih skupina te kako bi što kvalitetnije mogle obavljati svoj posao, žene su tijekom rujna i listopada prošle godine pohađale program osposobljavanja za gerontodomaćicu čime su stekle znanja, vještine i formalnu naobrazbu koja je pridonijela njihovoj zapošljivost i konkurentnosti na tržištu rada.

- Rezultati ovog projekta premašili su sva očekivanja, jer je umjesto prvobitnih šest (koje su završile osposobljavanje), zaposleno ukupno sedam žena koje su tijekom projekta brinule o ukupno 41 starijoj i nemoćnoj osobi. Da smo postigli sve zacrtane ciljeve i ostvarili dobre rezultate, govori i činjenica da su dvije žene pronašle posao, dok ostale intenzivno rade na tome, utvrđeno je na konferenciji. 

Osim toga, potaknuta je socijalna uključenost i povećana razina kvalitete života krajnjih korisnika. Naime, svaka gerontodomaćica brinula je o minimalno o šest krajnjih korisnika, odnosno pomagala im je prilikom nabave namirnica, lijekova i drugih potrepština, u pripremi obroka, u održavanju čistoće stambenog prostora, posredovanju u ostvarivanju raznih prava, plaćanju računa, dostavi pomagala, naručivanju i pratnji kod liječnika, pružanju podrške kroz razgovore i druženje. Za krajnje korisnike kroz projekt su bili osigurani paketi higijenskih i osnovnih kućanskih potrepština. Ovaj projekt bitno je utjecao i na smanjivanje potrebe za institucionalizacijom starijih osoba, jer najveći dio njih je pretežno cjelogodišnje stanovništvo na otocima, a na nekima od njih nije organizirana usluga pomoći i njege u kući Centra za socijalnu skrb.