Skupština Turističke zajednice Zadarske županije održala je u petak putem video konferencije svoju 4. sjednicu na kojoj je usvojeno Izvješće o izvršenju Programa rada od siječnja do rujna 2021. kao i Izmjene i dopune Programa rada s rebalansom financijskog plana za 2021. godini.

Sjednicu je vodio predsjednik Turističke zajednice Zadarske županije župan Božidar Longin, a na sjednici je također usvojen Program rada Turističke zajednice Zadarske županije s financijskim planom za 2022. godinu. Članovima Skupštine predočene su i informacije o ostvarenom turističkom prometu u Zadarskoj županiji u razdoblju od siječnja do listopada 2021.

Pored toga, Skupština je potvrdila mandat u Skupštini predstavnicima TZ općine Poličnik i TZ općine Vir, a donesena je i odluka o povjeravanju poslova nadzora nad radom Turističke zajednice Zadarske županije za 2021. godinu tvrtki Revicon iz Zadra temeljem članka 16. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

U svom obraćanju članovima Skupštine direktorica Mihaela Kadija je prezentirajući izvješće o izvršenju Programa rada za razdoblje siječanj-rujan 2021. istaknula kako su u navedenom razdoblju unatoč zahtjevnoj i neizvjesnoj situaciji putem brojnih aktivnosti ipak ostvarene sve ključne smjernice odnosno jačanje brenda kroz implementaciju brend strategije, zatim strateško razvijanje proizvoda s jasnom podlogom u resursima, kao i uspostavljanje i daljnje učvršćivanje sinergije između svih dionika u turizmu, te promidžba destinacije. Uz to, ostvareni su i marketinški ciljevi turizma Zadarske županije: povećanje fizičkog obujma turističkog prometa i udjela turističkog prometa u PPS razdoblju kao i dolazaka turista putem zračnih prijevoznika, zatim snažnije afirmiranje izražene ponude proizvoda za tržište posebnih interesa i jačanje afirmacije na ključnim geo-zonama s najvećim potencijalom, daljnje jačanje korištenja e-marketinga u ukupnoj promidžbi Zadarske regije, te nastavak podrške turističkoj industriji i proširenje inter-regionalne suradnje. Govoreći o statističkim podacima za prvih 10 mjeseci 2021. godine direktorica je izrazila zadovoljstvo jer je Zadarska županija usprkos ograničenju putovanja, zatvorenosti granica i država u predsezoni, te činjenici kako su putovanja omogućena tek od 15. lipnja značajno premašila nacionalna predviđanja i prosjek. Usporedno s istim razdobljem u rekordnoj 2019. godini, ostvareno je 76% dolazaka i 84% noćenja, točnije preko 1.5 milijuna dolazaka i 12.6 milijuna noćenja. Najviše je noćenja, gotovo 36% ostvareno tradicionalno u objektima u domaćinstvu, a potom u kampovima i hotelskom smještaju, te ostalim oblicima smještaja.
U prvih devet mjeseci ostvareno je i 2,2% više prihoda od planiranih, a rebalansom suse uravnotežili ostvareni prihodi i rashodi u odnosu na planirane, pa su prihodi Turističke zajednice Zadarske županije povećani za 26%, a rashodi za 5%. Temeljem nove metodologije ključna jepromjena nastala u aktivnostima strateških projekata i marketinške suradnje gdje se radi primjene nove računovodstvene tehnike prema kojoj se svi priljevi i obveze vezani za zajedničko oglašavanje kod zrakoplovnih tvrtki bilježe kao prihod i rashod zajednice.

Direktorica Mihaela Kadija je prezentirajući Program rada za 2022. godinu istaknula kako se planira 25% više prihoda i to najviše iz izvornih prihoda TZZŽ odnosno turističke pristojbe - čak 9 milijuna kuna. Ostali su značajniji prihodi prijenos iz prethodne godine (3,7 milijuna kuna) koji služi funkcioniranju zajednice u početku godine odnosno u razdoblju kad se prihodi slabije ostvaruju dok se istovremeno odvijaju brojne financijski zahtjevne aktivnosti, te naravno članarina (1,4 milijuna kuna).

Financijskim je planom najviše sredstava predviđeno za komunikaciju i oglašavanje, čak 8,8 milijuna kuna, od kojih se najviše planira za marketinške i poslovne suradnje - 4,37 milijuna kuna. Ta stavka obuhvaća udruženo oglašavanje, strateške projekte i posebne programe i projekte. Za oglašavanje destinacije se planira još 3,25 milijuna kuna dok se za sajmove planira 450 tisuća kuna, a za promotivne materijale 375 tisuća. Administrativni troškovi iznose 1,165 milijuna kuna, rezerva 300 tisuća, a točka Istraživanje i strateško planiranje 100 tisuća kuna.

Kod razvoja turističkog proizvoda predviđeno je 2,6 milijuna kuna, a najviše za podršku razvoju turističkih događanja 750 tisuća kuna, zatim sustavima označavanja kvalitete turističkog proizvoda 722 tisuće kuna, te podršci turističkoj industriji 600 tisuća kuna i za turističku infrastrukturu 500 tisuća kuna.