I ove godine diljem Mediterana obilježava se Mediteranski akcijski dan (MAD 2021). Ove godine tema je „Ocean Literacy" ili znanje o moru tj. razumijevanje utjecaja mora na čovjeka i čovjeka na more. 

Kao dio obilježavanja Mediteranskog akcijskog dana 2021, učenici OŠ Šimuna Kožičića Benje, PŠ Puntamika sudjelovali su u radionici koja se održala u suradnji European Marine Science Educators Association (EMSEA) i Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru. Radionica koju je održala doc. dr. sc. Melita Mokos, dio je projekta „Let`
s meet the Med - Mediterranean Sea Literacy" čije provođenje je omogućio Mediteranski informacijski ured za okoliš, kulturu i održivi razvoj (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE). 

Učenici su dio aktivnosti proveli na obali, istražujući naplavine morskih organizama kao što su školjkaši, alge, morske cvjetnice, spužve itd., nakon čega su nastavili rad u učionici gdje su imali priliku promatrati svoje uzorke pomoću stereo mikroskopa. Kroz diskusiju i pitanja, učenici su bolje upoznali raznolikost Jadranskog i Sredozemnog mora što će im sigurno pomoći i u daljnjem obrazovanju.