Klub vijećnika Nezavisne lista Enija Meštrovića uputio je predsjedniku Gradskog vijeća Zadar točku dnevnog reda po žurnom postupku kojoj se traži privremeno zaustavljanje projekta nove zadarske obilaznice.

U zahtjevu kojeg potpisuje predsjednica Kluba, Adela Frank, navodi se obrazloženje iz kojeg proizlazi da bi građani Zadra trebali odlučivati o tome što će se i kako graditi u tom dijelu Grada Zadra.

"Dana 25. lipnja 2020. godine potpisan je Ugovor o izradi idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš za izmještanje državne ceste 306 do D8, područje Bilog Briga u Zadru, u dužini 2.5 kilometara, između direktora Hrvatskih Cesta, Josipa Škorića i zajednice ponuditelja Geo projekt iz Splita i Mobilita Evolva iz Zagreba u iznosu od 1 milijun i 150 tisuća kuna (1.150.000,00) sa rokom dovršetka projektne dokumentacije od 18 mjeseci tj. do 25.12.2021.godine.

Budući je potpisivanje Ugovora sukladno Prostornom Planu uređenja Grada Zadra te Županijskom prostornom planu, aktom po žurnom postupku predlažemo Odluku o privremenom zaustavljanju daljnje realizacije navedenog projekta. U odgovoru na naš prijedlog amandmana resorni pročelnik Darko Kasap lijepo je objasnio problematiku vezanu za izmjene prostorno planske dokumentacije. :"Na 30. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 22. prosinca 2020. godine, donesena je Odluka o početku 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra sa ciljem da se unaprijedi turistička infrastruktura, da se definiraju nove zelene površine, propiše okrupnjena zelena površina na građevinskim česticama (do minimalno 30% od same čestice), da se strože definira broj parkiranih mjesta i stambenih jedinica na čestici i da se stvore uvjeti realizacije sadržaja javne namjene."

Nastavak izgradnje cjelokupne infrastrukture građevinskog područja koje je, sukladno aktualnom PP Grada Zadra još uvijek neizgrađeno i realne zaobilaznice, od raskrižja Crno, preko Musapstana, iznad Bokanjca te nadalje prema Zatonu biti će moguće tek nakon provedene Javne rasprave i Javnog uvida u izmjene Prostornog plana. A to će onda moći zainteresirani građani, vlasnici građevinskih čestica. Neka oni dobiju priliku sukreacije budućeg kvart u cijelosti, utvrdili su u svom zahtjevu vijećnici Nezavisne liste Enia Meštrovića.

Oni su Gradskom vijeću Zadra već dostavili Prijedlog Odluke o privremenom zaustavljanju Projekta premještanja državne ceste 306 do D8 na razmatranje i usvajanje.