U okviru projekta „ Radionica zaštite maslinika na ekološkoj bazi i rezidba/cijepljenje maslina na području Zadarske županije" u petak 17. prosinca s početkom u 17 sati u Centru za razvoj i edukaciju u Poličniku, industrijska zona Grabi 26, održava se edukacija za maslinare na temu „Ekološka zaštita masline".

Na radionicu se pozivaju svi oni koji se amaterski ili profesionalno bave maslinarstvom i žele više saznati o ekološkoj zaštiti masline, njenim štetnicima te dozvoljenim preparatima u ekološkoj proizvodnji. Prezentaciju na temu „Ekološka zaštita masline" je Stjepan Dević, diplomirani magistar agronomije s odličnim poznavanjem sredstava za zaštitu bilja, koji će nazočne educirati s preparatima za zaštitu bilja kao i sa ostalim agrotehničkim zahvatima dozvoljenim u ekološkoj proizvodnji.

Projekt provodi Lokalna akcijska grupa „Bura" pod pokroviteljstvom Zadarske županije u okviru javnog poziva za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2021. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove.