Općinski sud u Zadru na e-oglasnoj ploči objavio je presudu kojom je 47-godišnjeg Slovenca s boravištem u Silbi osudio na šest mjeseci uvjetnog zatvora zbog neovlaštenog boravka u tuđem stanu, čime je počinio kaznenog djelo narušavanja nepovredivosti doma.

Okrivljenik je od u prosincu 2018. u mjestu Silba, bez znanja i dopuštenja vlasnice oštećene državljanke R. Slovenije, fizičkom silom provalio vrata njenog apartmana u prizemlju zgrade i višekratno ga koristio za svoj boravak sve do 4. svibnja 2019. kada su ga u apartmanu zatekli policijski službenici PU zadarske.

Cijela priča dobila je svoj imovinsko-pravni kontekst kada je okrivljenik, iznoseći obranu pred zadarski policajcima, naveo da je kupio predmetne parcele na kojima je izgrađena zgrada sa spornim apartmanom, a koje parcele je prenio na firmu. Nakon što su apartmani izgrađeni bio je odsutan, a kada se vratio na Silbu shvatio je da je vlasnicom upisana oštećenica koja je falsificirala novi kupoprodajni ugovor. Na kraju je u obrani pred sudom naveo da je izašao iz predmetnog apartmana nakon što mu je sud u parničnom postupku naložio iseljenje, što je bilo prije dva mjeseca.

Međutim, 47-godišnji slovenski državljanin pred zadarskim sudom nije dokazao svoje tvrdnje da polaže vlasnička prava na taj apartman, pa da njegovo postupanje nije neovlašteno. 

Prilikom odmjeravanja kazne sud je okrivljeniku kao olakotno uzeo dosadašnju neosuđivanost, dok otegotne okolnosti nisu nađene. Primijenjena uvjetna osuda kojom je određeno da izrečena kazna zatvora neće biti izvršena ukoliko u roku od tri godine ne počini novo kazneno djelo.