Grad Obrovac oglasio je prodaju poslovnog prostora u samom središtu grada. Prostor površine 144 metra četvorna, zajedno s pripadajućim dvorištem zgrade površine 140 metara četvornih, prodaje se po početnoj cijeni od 1,36 milijuna kuna.

U oglasu se nekretnine zasebno prodaju, budući da Grad Obrovac još uvijek nije upisan kao vlasnik dvorišta. Ipak, ne može se dati ponuda odvojeno za jedno ili drugo. Poslovni prostor prodaje se za 1,12 milijuna kuna, nešto više od 1.000 eura po kvadratu, a dvorište za 240 tisuća kuna (220 eura po m2.) Nekretnine se prodaju isključivo kao cjelina, s tim da se ponuđena cijena navodi posebno za svaku nekretninu.

S obzirom da je u tijeku postupak uknjižbe dvorišta na Grad Obrovac, kupoprodajnim ugovorom će se kupoprodaja te nekretnine uvjetovati njezinom uknjižbom.

Postignutu cijenu za poslovni prostor ponuditelj je dužan platiti jednokratno u roku od pet dana od sklapanja ugovora, a za dvorište u roku 5 dana od primitka dokaza da je uknjižena na Grad Obrovac.

Ponude moraju pristići do dana 13. prosinca 2021. godine do 9 sati, kada će se održati javno otvaranje.