Raspisan je javni natječaj za prijam u službu u Grad Obrovac, na mjesto višeg stručnog suradnika za komunalne djelatnosti na neodređeno vrijeme.

Djelatnik se prima na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Uvjeti za ovaj posao za stalno su: magistar struke ili stručni specijalist građevinskog ili pravnog smjera, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit za rad u tijelima uprave ili bez položenog državnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom roku.

Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, 8. prosinca.