Jučer se u Privlaci obilježio dan Sv. Nikole, zaštitnika putnika, djece, pomoraca, djevojaka, siromaha i studenata, uzor milosrđa i darežljivosti! 

Sveta misa održala se u 10 sati, a nakon sv. mise bila je tradicionalna procesija sa kipom sv. Nikole kojeg su nosili privlački pomorci s obzirom da je Privlaka poznata kao mjesto pomoraca. Župnikova nakana bila je za sve pomorce, putnike i ribare župe. Tijekom procesije svećenik je blagoslovio i brodove, a načelnik Općine Privlaka Gašpar Begonja spustio je vijenac za sve one koji su umrli i nestali na moru. 

Kapelica sv. Nikole u Privlaci je obnovljena 1967. godine. Točno vrijeme gradnje kapelice nije poznato. Način gradnje i skromne dimenzije građevine upućuju na pretpostavku da su kapelicu kao zavjetni objekt, najkasnije do početka 19. stoljeća podigli sami mještani. Kapelica je posvećena privlačkim mornarima i pomorcima.