Iz ciklusa "Nove arhitektonske prakse" najavljena je prezentacija arhitekata Marka Chiabov i Marije Rupa (March), pod nazivom:
Don t clean your desk

U nedostatku slobodnog vremena „sebično" smo iskoristili sudjelovanje u ciklusu predavanja „nove arhitektonske prakse" da napravimo prijeko potreban odmak od svakodnevnog rada i šire sagledamo dosad učinjeno. Kroz predavanje ćemo predstaviti vlastite projekte i način rada kroz arhitektonsku praksu i prije nje, najavili su gosti Društva zadarskih arhitekata čiji je član, arhitekt Krešimir Damjanović, osmislio projekt.

Ciklus predavanja Nove arhitektonske prakse uvršten je u program stalnog stručnog usavršavanja HKA i boduje se s (4) četiri boda po predavanju. Ono će se održati u četvrtak u 19 sati u Koncertnoj dvorani Kneževe palače.

U najavi su predstavljeni sami predavači:

Marko Chiabov
Rođen u Šibeniku 1987. godine. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine. Radi samostalno i u suradnji s drugim arhitektima i uredima. Iskustvo stjecao u uredima: TIM BOLJE i Ceres. Od 2018 djeluje kroz arhitektonski ured March.
Živi i radi u Šibeniku.

Marija Rupa
Rođena u Zagrebu 1987. godine. Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine. Radi samostalno i u suradnji s drugim arhitektima i uredima. Iskustvo stjecala u uredima: Gradir i AB Prostor.
Za diplomski rad Platoi Krešićevih livada nominirana za nagradu Piranesi u studentskoj konkurenciji 2013. godine.
Dio je projektnog tima za Centar za nove tehnologije i poduzetništvo „Trokut" u Šibeniku koji je nominiran za nagradu Viktor Kovačić te za nagradu Mies van de Rohe 2021.
Od 2020. djeluje kroz obrt Mars.
Živi i radi u Šibeniku.