Lučka uprava Zadar objavila je na stranici https://zadarska-riva.hr/ novi foto izvještaj o stanju radova koji se odvijaju u sklopu povijesnog projekta "Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok".

Radovi napreduju sukladno predviđenom planu pa je tako od otvaranja gradilišta, 29. srpnja, do danas izvršeno ukupno 18 % predviđenih radova.

Kako bi sugrađanima i svima zainteresiranima pobliže prikazali tijek radova, iz LUZ-a su uz stručni opis izvršenih radova do 30. studenog, priložili fotogaleriju tijeka radova na Obali kralja Petra Krešimira IV. i Liburnskoj obali, te poseban prikaz radova iz zraka, odnosno virtualnu šetnju zadarskom rivom u koju možete krenuti klikom na link.

Rekonstrukcija Obale kralja Petra Krešimira IV.

Dio 1 (od zgrade Sveučilišta do zgrade bivšeg hotela „Zagreb") u duljini od 288,00 m:

Radovi na demontaži:

Demontirane su sve postojeće mornarske stepenice i ograde za ulaz u more
Demontirane su sve postojeće kamene kolone - ukupno 8 kom
Demontirano je sve postojeće kameno opločenje - ukupno 1.130,00 m2
Demontirana je postojeća kamena bankina, bordura i obloga u dužini od 261,00 m

Zemljani radovi:

Izvedeni su svi iskopi (nadmorski, podmorski te razbijanje postojećeg zida) u dužini od 260,00 m
Izrađena je nova tucanička podloga ispod novog temeljnog zida u dužini od 260,00 m
Izrađena je nova rasteretna kamena prizma iza novog temeljnog zida u dužini od 137,00 m
Izrađen je opći nasip iza novog nadmorskog zida u dužini od 137,00 m

Betonski radovi:

Proizvedeni su svi predgotovljeni elementi novog temeljnog zida - ukupno 196 elemenata
Od proizvedenih 196 elemenata, ugrađeno je 174 te su svi monolitizirani na licu mjesta.
Izvršeno je predopterećenje svih ugrađenih elemenata
Izveden je novi nadmorski zid u dužini od 195,00 m

Kamenoklesarski radovi:

U tijeku je proizvodnja novog kamenog opločenja
Početak ugradnje kamena je predviđen kroz mjesec prosinac 2021. godine

Dio 2 (od zgrade bivšeg hotela „Zagreb" do postojećeg gata) u duljini od 273,00 m:

Radovi na demontaži:

Demontirane su sve postojeće mornarske stepenice i ograde za ulaz u more
Demontirane su sve postojeće kamene kolone - ukupno 7 kom
Demontirano je postojeće kameno opločenje - ukupno 1.080,00 m2
Demontirana je postojeća kamena bankina, bordura i obloga u dužini od 271,00 m

Zemljani radovi:

Izvedeni su iskopi (nadmorski, podmorski te razbijanje postojećeg zida) u dužini od 154,00 m
Izrađena je nova tucanička podloga ispod novog temeljnog zida u dužini od 154,00 m

Betonski radovi:

Proizvedeno je 115 predgotovljenih elemenata novog temeljnog zida od ukupno 204 za dio 2.
Od proizvedenih 115 elemenata, ugrađeno je 100, te su svi monolitizirani na licu mjesta.
Izvedeno je predopterećenje ugrađenih elemenata u dužini od 60,00 m

Rekonstrukcija zaobalnog dijela Liburnske obale u Zadru:

Dio 1 (od gradskog mosta u smjeru sjeverozapada u dužini od 130,00 m)

Radovi uklanjanja i demontaže:

Uklonjene su postojeće kamene i betonske poklopnice u dužini od 130,00 m
Uklonjeno je postojeće kameno opločenje te betonska podloga ispod opločenja u površini od 52,00 m2

Uklonjen je postojeći betonski zastor u površini od 540,00 m2

Zemljani radovi:

Uklonjen je postojeći nosivi sloj u dužini od 130,00 m
Napravljeni su svi iskopi za elektroinstalacije i za vodovodne instalacije
Izrađen je novi nosivi sloj ispod betonske podloge u dužini od 130,00 m

Betonski radovi:

Izvedena je nova AB podloga ispod kamenog opločenja u dužini od 130,00 m
Izvedena je nova AB pasica na rubu betonske podloge u dužini od 31,00 m

Kamenarski radovi:

Ugrađene su rubne kamene ploče između obale i asfaltnog dijela u dužini od 31,00 m
Ugrađene se kamene poklopnice u dužini od 130,00 m
Ugrađeno je kameno opločenje u količini od 90,00 m2

Montažni radovi:

Ugrađena je linijska kanalica u dužini od 106,00 m
Ugrađeni se separatori S1 i S2 te svi komadi potrebni za funkcioniranje sustava odvodnje
Ugrađene su sve vodovodne cijevi i sve elektroinstalacije

Lučka uprava Zadar ulaže maksimalne napore kako bi opsežni radovi koji se odvijaju u sklopu Projekta Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok u što manjoj mjeri otežavali redovno odvijanje pomorskog prometa, kao i normalnih funkcija i uobičajenog života našega grada, te se ovim putem još jednom zahvaljuje svim građanima, ali i ostalim dionicima na strpljenju koje pokazuju kako bi u konačnici svi zajedno, po završetku radova, mogli uživati u još ljepšoj zadarskoj rivi.