Općina Pašman je pokrenula provedbu projekta rekonstrukcije i opremanja Interpretacijskog centra ribarstva u Ždrelcu, čija se ukupna vrijednost od 1,7 milijuna kuna u potpunosti financira EU sredstvima, te je objavila Poziv za prikupljanje starih ribarskih alata, dokumentacije, fotografija i starih predmeta vezanih za pomorstvo i ribarstvo za potrebe opremanja novog centra.

Posebna pozornost se daje jednostavnim i tradicionalnim ribarskim alatima, a prikupljeni predmeti se mogu dati u trajno vlasništvo ili posudbu.

Svi zainteresirani se mogu pridružiti u prikupljanju izložbene građe, a darovani predmeti koji će naći odgovarajuće mjesto u Interpretacijskom centru mogu biti: alati za ribolov (osti, vrše, mreže, ferali, kunjkare...), makete ribarskih alata, ribarica i ribarskih brodica, brodograđevni alati, makete i dijelovi broda, stare fotografije ribara, ribarskih alata i života na otoku, fotografije ribarskih brodova i brodica te ostala dokumentacija (ugovori, testamenti, ribarske dozvole i ribarske priče).

Darovani predmeti se mogu donijeti u prostorije Turističke zajednice Općine Pašman ili će ih na poziv osobno preuzeti kontakt osobe: Bartol Bobić, Institut za pomorsku baštinu Ars Nautica, broj mobitela 098 942 0449 ili direktorica TZ Općine Pašman Petra Perinović, broj telefona 023/260-155, email [email protected]

Osnovni cilj ovog općinskog projekta, kojim će se rekonstruirati zgrada stare škole u Ždrelcu, je da se na inovativan način iskoristi postojeći objekt za stvaranje dodatne turističke ponude i nove atrakcije koja promovira kulturnu i ribarsku baštinu ovog kraja te koja će privući nove posjetitelje na otok Pašman. Otvaranje Interpretacijskog centra za posjetitelje je predviđeno u lipnju 2023. godine.