Nezavisna lista Ivice Žuvele podržala je danas nakon usvojenih amandmana županijski proračun za 2022. godinu, koji je tako prihvaćen s 26 glasova za i 7 protiv. Suparnik Božidara Longina na izborima za župana objasnio je kako njegovi vijećnici neće biti oporba koja je sama sebi svrha, a prijedlog su podržali nakon što je dio njihovih amandmana prihvaćen, dok su drugi povučeni jer je objašnjeno gdje su ti projekti pokriveni u drugim stavkama.

- Podržat ćemo proračun, ali ta podrška nije bezuvjetna. Očekujemo realizaciju hospicija na Babindubu, njegu u kući za starije na području Stankovaca i Lišana Ostrovičkih te higijenske uloške učenicima u školama. Prekratko smo ovdje da bismo vidjeli kako će projekti teći, ako ih ne bude našu podršku više nećete imati, rekao je Žuvela uoči izglasavanja.

Pročelnica Bibijana Baričević je predstavljajući prijedlog proračuna rekla kako se sukladno rastu BDP-a očekuje povećanje prihoda te bi on trebao biti oko 1,5 milijardi kuna. Veći dio su namjenska sredstva, a Županija stvarno raspolaže sa 138 milijuna kuna. Na proračun je podneseno osam amandmana. Višnja Pećarić zatražila je sredstva za higijenske uloške učenicama osnovnih i srednjih škola. Ivica Žuvela predložio je dežurnog stomatologa vikendom tako da rade u svojim ambulantama po rasporedu koji je javno dostupan, za 1.000 kuna subotom i 1.300 kuna nedjeljom po timu. Anđelo Žilić predložio je donaciju od 100.000 kuna općini Škabrnji za pomoć u dovršetku Memorijalnog centra.

Načelnik Stankovaca Željko Perica i predsjednik tamošnjeg OV Marko Savić kao županijski vijećnici priložili su tri amandmana na proračun. Savić je rekao kako je Croatia Stankovci malonogometni klub s 90 djece koji treniraju bez ikakvih uvjeta, a kako općina nema uvjeta da im osigura svlačionice traži se pomoć Županije. Također je zatražio 40.000 kuna za sanaciju divljih odlagališta. Perica je tražio za Lišane Ostrovičke 120.000 kuna, za program kućne njege i pomoći za starije stanovništvo. Za kraj, Zlatko Marasović (SDP) predložio je sufinanciranje toplog obroka u školama.

Župan Longin rekao je da je amandman vijećnice Pećarić već u proračunu, Žuvelin amandman za stomatologe je prihvatio uz sugestiju da se riješi preko Doma zdravlja, kao i pomoć Memorijalnom centru i sanaciju divljih deponija. Nije prihvatio amandman za kućnu njegu starijima, jer se ona već provodi u ovim općinama preko centra sv. Ante u Benkovcu, koji ima korisnike i na području Stankovaca i na području Lišana Ostrovičkih, kao ni za MNK Croatia.

- Imamo 50 malonogometnih klubova u županiji, kada bismo ih ovako financirali trebalo bi nam 10 milijuna kuna, naši izvorni prihodi nisu takvi da to možemo podržati. Stojimo tu da pomognemo jer imamo šansu dobiti ih iz nacionalnih izvora, rekao je Longin.

Pročelnik Šimunić rekao je da nije moguće sufinancirati sa 7 kuna obroke, ni zbog proračuna niti zbog činjenice da u nekim školama nema uvjeta za tople obroke. Želja je države da sve škole dobiju mogućnost rada cjelodnevne nastave i da djeca imaju topli obrok. Pećarić je nakon obrazloženja u ime Kluba povukla amandmane koje župan nije prihvatio, pa je on dobio i njihove glasove.

Protiv su bili vijećnici tzv. Kapovićeve liste i SDP. Jure Zubčić rekao je da proračun na kraju ipak nije razvojni, dok je Antonio Vučetić rekao da on ne rješava primarne društvene probleme.

- Preseljenje županijskih ustanova i ceste nisu primarni, nego komunalni problemi. Društveni problem je da je Zadarska županija u 10 godina izgubila grad veličine Nina. Depopulacija se ne zaustavlja s 500 ili 1.000 kuna, nego s četvrtinom sredstava iz proračuna. Drugi problem je centralizacija, zbog koje općine ne mogu same rješavati svoje probleme, istaknuo je Vučetić.

Spomenimo kako je u Centru za razvoj i edukaciju u Poličniku, gdje se sjednica održala, vladala neuobičajeno suradljiva atmosfera, dijelom i zbog izostanka vijećnika Akcije mladih. Jedini koji se na ulazu pojavio bio je Marko Pupić-Bakrač, ali on nije ušao jer nije imao COVID potvrdu.