Hrvatski nogometni klub Zadar objavio je javni poziv za podnošenje kandidature za predsjednika kluba. Prošlog mjeseca ostavku je podnio Damir Knežević, koji je do izbora novog predsjednika ostao na mjestu vršitelja dužnosti.

Novi predsjednik bit će izabran na mandat od dvije godine (do 15. 11. 2023), a uvjeti koje treba zadovoljavati su završen studij, aktivno poznavanje engleskog jezika, "izražene organizacijske, analitičke, pregovaračke i komunikacijske vještine", da nije pravomoćno kažnjavan ili se protiv njega ne vodi postupak zbog kaznenog djela na štetu maloljetnika.

Navedeni su i neki specifični uvjeti za upravljanje sportskim klubom: da se ne bavi poslovima vezanim uz posredovanje u transferima igrača ili trenera te da u posljednje tri godine nije pravomoćno kažnjen za prekršaje u sportu i na sportskim natjecanjima.

U kratkom roku od osam dana od objave natječaja (do 9. prosinca) kandidati moraju priložiti životopis, motivacijsko pismo, dokaz o državljanstvu, stručnoj spremi, potvrdu o radnom stažu, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, uvjerenje iz kaznene evidencije, zahtjev za učlanjenje u Klub u svojstvu punopravnog člana te javnoovjerovljenu izjavu o navedenim specifičnim uvjetima za upravljanje sportskim klubom.

Predsjednik kluba bit će izabran između kandidata koji su zadovoljili uvjete ovog javnog poziva na izbornoj Skupštini Kluba koja će biti sazvana u roku od tri dana od proteka roka za podnošenje prijava. Neće biti razgovora s kandidatima, već će valjane prijave "biti na prikladan način predstavljene članovima Kluba, uz uvažavanje diskrecije svakog pojedinog kandidata".

Detalji natječaja dostupni su u Narodnim novinama, gdje su jedino i oglašeni.