U izostanku Marjane Botić (blokirala ulaz), Damira Biloglava (nije se javio), Duška Vukovića (online) i SDP-ovih vijećnika (ostali iza Botić) na Aktualnom satu Gradskog vijeća bilo je više vremena za pitanja HDZ-ovih vijećnika, kojima se obično "isprovociraju" odgovori o postignućima Gradske uprave. Ante Kolega pitao je planira li se skora rekonstrukcija Ulice Roberta Frangeša Mihanovića (iza hotela Mediteran), koja je zbog gradnje velikog broja zgrada i kuća postala pretijesna za sadašnje opterećenje. Dvije ulice niže, u Ulici Julija Klovića, stanari se žale na izblijedjelu horizontalnu signalizaciju. Pročelnik Darko Kasap rekao je kako ova ulica, kao i Ulica Grge Novaka koja ide okomito na nju, čekaju projekt aglomeracije.

- Na Diklu kreću radovi na sustavu odvodnje u okviru čega planiramo uređenje ulica u tom dijelu. Imamo spreman projekt vrijedan 6,5 milijuna kuna, planiramo u proračunu osigurati određena sredstva te u sljedećoj godini riješiti taj problem, najavio je Kasap.

Jurica Bosna primijetio je kako je jučer izabran izvođač radova I. faze u Poduzetničkoj zoni Crno te ga je zanimalo kada će radovi početi i završiti.

- Rok za dovršetak radova prve faze u Poduzetničkoj zoni Crno je devet mjeseci od uvođenja u posao, što znači da bi trebali biti gotovi u sljedećoj godini. Ovaj kapitalni projekt nikada nije bio bliži realizaciji, rekao je pročelnik Ante Ćurković, dok je gradonačelnik Branko Dukić dodao da će ovaj projekt, kao i gradnja Poduzetničkog inkubatora, omogućiti razvoj mladim tvrtkama, a time i nova zapošljavanja i veće plaće.

Marija Petani pitala je hoće li Grad Zadar svojim sredstvima urediti park paralelno s projektom Recolor, a odgovorila joj je pročelnica Dina Bušić.

- Veliki dio aktivnosti već je odrađen, a dolazi onaj najvidljiviji dio. Do lipnja ćemo imati završene radove, info ploču, turističku turu od Poluotoka do Sfinge. Ono što nije u projektu, a planiramo napraviti iz vlastitih sredstava, je uređenje ulaznog dijela i zida koji nisu reprezentativni. U okviru projekta bit će izrađen elaborat uređenja parka Sfinga, koji će nam dati smjernice za daljnje uređenje, rekla je Bušić.

Marjana Bakmaz pitala je hoće li Grad nakon uspješnog projekta energetske obnove OŠ Smiljevac isto napraviti i u drugim osnovnim školama. Pročelnik Kasap obznanio je kako je dovršen projekt za OŠ Petra Preradovića, koji će uskoro biti kandidiran za sredstva. Paralelno se radi na pripremi projektne dokumentacije za osnovne škole Bartula Kašića, Šimuna Kožičića Benje i Šime Budinića. Važno je riješiti imovinsko-pravne odnose oko samih škola, dodao je Kasap.

Rino Radas iz Kluba nezavisnih vijećnika pitao je vrši li se stvarni nadzor nad prekopavanjima ulica, koje se moraju vraćati u prvobitno stanje nakon završetka radova. Pročelnik Robertino Dujela rekao je kako nadzor vrše komunalni redati te kako su napravljeni brojni nadzori i pokrenuti upravni postupci.