Gradonačelnik Branko Dukić potpisnik je novog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra.

Riječ je o "uređenom zemljištu", čest. zem. 5040/15 k.o. Zadar, na dobroj lokaciji u Mjesnom odboru Jazine II, u blizini raskrižja Kaljske i Ugljanske ulice. U naravi obraslo zemljište nalazi se između dviju kuća i jedne stambene zgrade koja je u izgradnji pa je tamo trenutno smješten i građevinski kontejner. Početna cijena površine površine od 350 m2 iznosi 559 tisuća kuna, u što nisu uračunata porezna davanja koja plaća kupac.

Rok za dostavljanje ponuda iznosi osam dana od dana objave javnog natječaja, 29. studenoga. Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje su uplatile jamčevinu u iznosu od 5% početne cijene nekretnine. Jedino se neće razmatrati ponude ponuditelja koji imaju neplaćene dospjele dugove prema Gradu Zadru.