Uz predsjednike, potpredsjednike i članove Predsjedništva, protekli su vikend na unutarstranačkim izborima izabrani novi sastavi Županijskog i Gradskog odbora SDP-a.

U ŽO su ušli: Loreta Stipčević, Erol Gaši, Irena Dragić, Dijana Medić, Sandro Lovrinović, Damira Klamer, Vladimir Bulić, Emilijo Krstić, Mira Ražnjević, Bojana Lukić, Duško Vidov, Dino Košćica, Josip Tičić, Ante Brajnović, Božidar Smokrović, Branimir Vlah, Marinela Vištica Čepulo, Natasha Kraljev.

Gradski odbor SDP-a čine: Vedrana Mišković, Helena Mikulandra, Dijana Medić, Vladimir Bulić, Diana Bilić, Sandro Lovrinović, Marina Polovina, Damir Lončar, Marko Špralja, Marko Topić, Nera Kurta, Davorin Maštrović, Patrcija Novoselović, Senka Mencinger, Mirjana Lisica, Damira Klamer, Ivan Ružić, Davor Bajlo, Ivana Knežević, Nikola Andrić, Mihael Janković, Ivica Ošap, Emilijo Krstić.