Presudu za zapošljavanje Davida Ricova u Narodnom muzeju ravnateljica Renata Peroš digla je na Ustavni sud.

Podsjetimo, presudom Prekršajnog suda u Zadru Peroš je kažnjena s 9600 kuna, a Narodni muzej sa 72 tisuće kuna jer nisu u zakonskom roku riješili papirologiju za Ricova kada je 2017. godine zaposlen na mjesto koordinatora poslova tada tek obnovljenog Malog arsenala. Tako nisu na vrijeme podnijeli podatke o početku mirovinskog osiguranja, prijavili ga na obvezno zdravstveno osiguranje niti mu izdali pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu.

Nakon što joj je Visoki prekršajni sud odbio žalbu na tu presudu, Peroš se obratila Ustavnom sudu. U opširnoj ustavnoj tužbi navela je da je njoj i Narodnom muzeju kao pravnoj osobi povrijeđena pretpostavka nedužnosti i pravo na pošteno suđenje jer u predmetnom postupku nije utvrđeno s kojim oblikom krivnje su oni postupali, pri čemu se osvrću na po njima pogrešno utvrđeno činjenično stanje i ocjenu dokaza, te arbitrarnu primjenu prava.

- Suprotno navodima Renate Peroš, Ustavni sud primjećuje da je prvostupanjski sud dao iscrpno obrazloženje za svoja činjenična utvrđenja i ocjenu dokaza, te se to obrazloženje ni po čemu ne može smatrati arbitrarnim na način da bi to moglo dovesti do povrede prava podnositeljice na pravično suđenje, navodi ustavni sudac Miroslav Šumanović.

Kao predsjednik sudskog vijeća, u čije je ruke dospio ovaj slučaj iz Zadra, odbacio je i druge argumente Renate Peroš.

- Prigovor podnositeljice o povredi pretpostavke nedužnosti svodi se na navode da nije utvrđen oblik njezine krivnje. Međutim, argumenti podnositeljice u tom smislu svode se na pogrešno utvrđeno činjenično stanje i arbitrarnu ocjenu dokaza, a što ne može dovesti u pitanje poštovanje pretpostavke nedužnosti, osobito imajući u vidu naprijed navedeni zaključak Ustavnog suda da činjenična utvrđenja sudova i njihova ocjena dokaza nisu arbitrarni.

Na kraju je zaključeno kako Narodni muzej Zadar, čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Zadarska županija, ni ne može biti nositelj zaštite ustavnih prava i nema aktivnu legitimaciju za podnošenje ove ustavne tužbe.