Danas s početkom u 10 sati održat će se završno događanje u okviru provedbe projekta „Unaprjeđenje sustava za odvojeno prikupljanje otpada komunalnog poduzeća Bošana d.o.o." u dvorištu Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru.

Predviđena je isporuka specijalnog vozila za odvoz i prikupljanje otpada ukupne vrijednosti 1.175.000,00 kuna kojeg je biogradsko komunalno poduzeće „Bošana" d.o.o. osiguralo uspješnom prijavom i provedbom projekta sufinanciranog bespovratnim sredstvima.

Nabavom komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada i provedbom informativno-izobraznih aktivnosti doprinijet će se stopi odvojenog prikupljanja otpada na području Biograda na Moru te će se unaprijediti sustav održivog gospodarenja otpadom, što će posljedično smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagališta. Ukupna vrijednost projekta je 1.161.703,33 kn, a uz maksimalan intenzitet potpore od 85% bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 987.447,83 kn. Provedba projekta započela je 22. veljače 2021., a traje do 22. veljače 2022. godine.

Grad Biograd na Moru je sa svojim tvrtkama i ustanovama proveo i provodi projekte iz različitih područja ukupne vrijednosti preko 127 milijuna kuna. Projekti su sufinancirani iz nacionalnih i EU izvora. Poseban fokus je na održivom gospodarenju otpada, a zadnjih godina provedeni su projekti izgradnje reciklažnog dvorišta ukupne vrijednosti 5,2 mil. kuna smještenog u industrijskoj zoni Biograda na Moru gdje građani mogu odlagati papir, karton, plastiku, metalnu ambalažu, staklo, krupni otpad i bio-otpad, nabavljeni su spremnici za odvojeno prikupljanje raznih vrsta otpada vrijednosti preko 2 milijuna kuna, a u tijeku je nabava kompostera koji će se zainteresiranim kućanstvima staviti na raspolaganje. 

Uz sve navedeno, proveden je projekt "Nije mi teško - zajedno za čisti okoliš i očuvanu prirodu" vrijednosti 0,5 milijuna kuna kojim su se građani informirali i educirali o ulozi gospodarenja otpadom te važnosti promjene navika potrebnih za odgovorno postupanje s otpadom. Također, tvrtka EKO d.o.o. u suvlasništvu županije provodi projekt izgradnje pretovarne stanice u Biogradu na Moru. U visokoj fazi spremnosti su projekti izgradnje sortirnice otpada i sanacije odlagališta otpada Baštijunski brig. 

Kao jedan od najuspješnijih gradova po pitanju odgovornog postupanja s otpadom, Grad Biograd na Moru nastavlja pripremati projekte s ciljem zaštite okoliša i povećanja kvalitete života.