Hrvatska vlada danas je dala suglasnost Centru za socijalnu skrb Zadar za sklapanje ugovora o izvođenju građevinskih radova, ugovora o provedbi stručnog nadzora nad izvođenjem radova i ugovora o obavljanju poslova koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene građevine Doma za odgoj djece i mladeži u Zadru u Centar za socijalnu skrb Zadar i Dom za odrasle osobe Sv. Frane Zadar, vrijednih oko 14 milijuna kuna.

Centar za socijalnu skrb Zadar sklopio je u lipnju prošle godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za projekt „Unaprjeđenje infrastrukture Centra za socijalnu skrb Zadar i Doma za odrasle osobe Sv. Frane Zadar za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije" s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Projekt uključuje rekonstrukciju i opremanje zgrade koju trenutno koristi Dom za odgoj djece i mladeži, a ta ustanova sada odlazi u zgradu koju je koristila OŠ Voštarnica, do prelaska u Centar Mocire. Zgrada je građena je u razdoblju od 1962. do 1967. i zahtijeva temeljitu obnovu da bi se uopće mogla dalje koristiti. U tu zgradu će se po uređenju smjestiti Centar za socijalnu skrb Zadar te kuhinja Doma za odrasle osobe Sv. Frane, u kojoj će se moći dnevno pripremati do 200 obroka. Nabavit će se dva vozila, jedno za potrebe pružanja pomoći ugroženima te drugo, dostavno vozilo, za potrebe dostave obroka.

Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda Hidro Eko Futura d.o.o. iz Zagreba od 15.656.535,13 kn s PDV-om, na što ide još stotinjak tisuća kuna obveza prema nadzoru i zaštiti na radu. Europski fond za regionalni razvoj sudjelovat će u financiranju tog iznosa s 11,5 milijuna kuna, a ostatak će biti transferiran iz državnog proračuna.

Plaćanja koja proizlaze iz danas preuzetih obveza Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dužno je uključiti u svoj financijski plan.