Zaposlenica Hrvatske lutrije iz Zadra morat će svom nekadašnjem poslodavcu vratiti iznos od 7.006,42 kune, zajedno s pripadajućom zateznom kamatom, zbog novca kojega je nezakonito prisvojila, nakon čega je dobila i otkaz.

Zadranka je u Hrvatskoj lutriji bila zaposlena na radnom mjestu prodavačice, a radni odnos je prestao uslijed osobito teških povreda obveza iz radnog odnosa od strane tuženice.

Financijskom kontrolom da je utvrđen manjak za koji je odgovorna tuženica, a koji je od strane iste samo djelomično podmiren. Ona se nije očitovala o tužbi pa je Sud procijenio u korist tužitelja.

Osim iznosa manjka ona će morati podmiriti i sudske troškove koji su nastali u postupku.