Javna ustanova »Park prirode Vransko jezero« raspisala je natječaj za zapošljavanje troje zaposlenika na neodređeno vrijeme.

Za radno mjesto edukatora uvjet je završen studij iz područja biologije, ekologije i zaštite prirode, geografije, nastavničko zvanje iz područja biologije, iz područja pedagogije ili obrazovnih znanosti, najmanje 4 godine radnog staža u struci, na istim ili srodnim poslovima, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola...

Viši stručni savjetnik za promidžbu i prezentaciju mora biti diplomirani ekonomist, turistički komunikolog, magistar ekonomije, novinarstva, komunikologije, ekologije u kulturi i turizmu, kulturne baštine i turizma, novinarstva i odnosa s javnostima, odnosa s javnostima ili javnih medija, uz znanje dva strana jezika te četiri godine radnog staža u struci.

Jedno mjesto otvoreno je za računovodstvenog referenta - financijski knjigovođa, koji mora imati SSS ekonomskog usmjerenja te najmanje jednu godinu radnog staža na istim ili srodnim poslovima. Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na provjeru sposobnosti i razgovor, o čemu će biti obaviješteni najmanje 5 dana ranije.

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, odnosno do 27. studenog.