Iz Odvodnje najavljuju početak radova na izgradnji kanalizacijske mreže u gradskim predjelima Diklo i Puntamika, koji se odvijaju u sklopu projekta aglomeracije Zadar-Petrčane.

U ponedjeljak će izvođači radova, njemačka tvrtka Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG., otvoriti gradilište na glavnim prometnicama na tim područjima, Ulici Antuna Gustava Matoša i Krešimirovoj obali.

Prva faza na Puntamici obuhvaća potez od Yachting bara do Ulice Vladana Desnice, dok se na Krešimirovoj obali kreće od sedme faze za koju su došle cijevi. Ta faza obuhvaća potez od platoa sa spomenikom Franji Tuđmanu do restorana Taverna, koji će se ubrzo zatvoriti za promet. Ovisno o tijeku radova, usklađivat će se i širiti prometna regulacija, a pristup će se odvijati cestama iz pravca odlagališta otpada, u dijelu gdje je to moguće.

Ukupna vrijednost do sada potpisanih ugovora na projektu Aglomeracije Zadar-Petrčane je 661.099.512,93 kuna, od čega će 313.659.754,75 kuna biti financirano putem bespovratnih sredstava EU.