Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA u suradnji sa talijanskom Regionalnom agencijom za prevenciju, okoliš i energiju Emilia Romagna provodi projekt GECO2 u sklopu programa INTERREG V-A CBC Italija-Hrvatska 2014. - 2020. u području Sigurnosti i otpornosti.

U sklopu provedbe projekta održat će se radionica za predstavnike javnog sektora „Zeleno tržište i dobrovoljno tržište ugljika - GECO2"

Svrha radionice  koja će se održati u hotelu Kolovare da se predstavnici javnog sektora informiraju o aktivnostima koje proizvode ili smanjuju ispuštanje CO2 u atmosferu te koja je buduća cijena emisije stakleničkih plinova.

Jer klimatske promjene koje se događaju,  realna su prijetnja osjetljivoj ravnoteži našeg planeta i jedna su od najvećih okolišnih prijetnji s kojima će se suočiti naša generacija. Znanstvenici već više od 100 godina znaju da dodavanje više ugljičnog dioksida (CO2) u atmosferu uzrokuje zagrijavanje Zemljine površine. Za izbjegavanje klimatskih promjena moramo ograničiti porast temperature na 2° C ili niže do 2100. godine, a već smo dostigli porast na 1,2° C. Sada kad se počinju osjećati učinci, raste pritisak javnosti kako bi se smanjile naše emisije=ispuštanje CO2, zajedno s ostalim stakleničkim plinovima.

GECO2 projekt namjerava intervenirati kroz multilateralni pristup na način da oporavi  sposobnost i poveća prilagodljivost na klimatske promjene na način da uspostavi regionalni sustav za monitoring, koji prikuplja podatke o otpornosti, emisijama  i apsorpciji  stakleničkih plinova uvodeći te promovirajući inovativne politike i tehnike za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena.  Inovativna ideja GECO 2 projekta je povezati  ove hitne mjere sa stvaranjem, na prekograničnoj i međunarodnoj razini, dobrovoljnog ugljičnog tržišta, sposobnog da okolišne mjere budu održive i u ekonomskog pogledu.