U gradskom središtu odvija se u Zadru najsloženiji EU projekt u kojem se zgrada koju je ugledna trgovačka obitelj Bakmaz darovala za prosvjetu, pretvara u sveučilišno izdanje.

Sveučilište u Zadru je preko ITU programa Grada Zadra izborio novac za rekonstrukciju stare, zapuštene i opasne građevine. Projekt obnove davno je napravio zadarski Sirius, a radovi su povjereni Strabagu.

Kako će se odvijati, ponovno smo pitali sveučilišnu upravu s obzirom na javno okruženje tog lokaliteta.

- Gradilište će se organizirati sukladno pravilima struke. Još uvijek se razmatra potreba zatvaranja parkirnih mjesta i privremene regulacije prometa za što će se, ukoliko to bude potrebno, izraditi svi potrebni elaborati, odgovor je to vezano za parkiranje koje se godinama organizira oko same zgrade stare Tehničke škole. I to uz oznaku opasnosti u dijelu iza zgrade koji je već pretvoren u gradilište.

Na pitanje o rušenju radionica moći ćemo odgovoriti kad izradimo projektnu dokumentaciju za taj dio objekta kojega je Sveučilište dobilo od Županije tek nedavno. Definiranje potreba za privremenu prometnu regulaciju bit će gotovo u narednim tjednima. Ukoliko će biti potrebna, predat ćemo zahtjev Gradu Zadru sukladno potrebnim procedurama, najavili su sa Sveučilišta. Za sad je sve u granicama obuhvata, što se vidi iz ovotjedne fotogalerije koju je napravio Tomi Burčul.